Järelevalve teostajad:

 

Teenistuslikku järelevalvet teostab

Kooli pidaja – Lasva  Vallavalitsus

Riiklikku järelevalvet teostavad

·         Haridus- ja Teadusministeerium

·         Päästeamet

·         Terviseamet

·         Tööinspektsioon

·         Keeleinspektsioon

·         Andmekaitseinspektsioon

 

© 2015 Kääpa Põhikool