Kontaktinfo

Kääpa Põhikool

Kääpa | 65545 Võrumaa | e-post: kool@koopakool.edu.ee

Direktor Rait Laatsit

Tel: (+372) 5330 7063

Majandusjuhataja, spordimetoodik Kadri Nassar

Õppe- ja arendusjuht Silva Stepanova

Eripedagoog Karin Tepaskent

Tel: (+372) 78 75 514

Söökla

Tel: (+372) 78 75 526


© 2015 Kääpa Põhikool