Noorkotkad ja kodutütred

Noorte Kotkaste organisatsiooni ülesanneteks on skautlike kasvatusmeetodite ja treeningu kaudu:

* kasvatada noortes tasakaalukust, sõbralikkust, ausust, südamlikkust ja viisakust, arendada tööarmastust, otsustusvõimet, iseseisvust, tegutsemisoskust, enesevalitsemist, visadust ja juhtimisoskust,

* süvendada noortes armastust oma kodu ja isamaa vastu, tahtmist teha midagi oma kodumaa heaks ja valmistada noori ette vajaduse korral isamaa kaitseks välja astuma,

* arendada noori kehaliselt ning juurutada neis tervislikku elustiili, õpetada noori abivalmiteks ja mehisteks meesteks.

Noorkotkaste ja kodutütarde salga loojaks Kääpa koolis oli 1998. aastal hr. Kalle Arumäe. Ta on jaganud häid näpunäiteid. Noorkotkaste ja kodutütarde juhendajateks on kooli huvijuht Jana Kähr ning noorteinstruktorid Eve Täht ja Eva Vodi Kaitseliidust. Aitäh neile!

Liikmed

 

Noorkotkad liikmeks alates
Andri Adson 23.04.2014
Henri Hirv 11.03.2010
Laur-Joonas Järvpõld 25.03.2015
Cristofer Kaur 23.04.2014
Karl Liping 25.03.2015
Lauri Männik 16.03.2017
Jarko Nassar 11.03.2010
Marcus Ojaperv 23.04.2014
Ragnar Ojaveer 25.03.2015
Üllar Ojaveer - toetajaliige  
Tommi Paat 14.03.2013
Reio Paring 16.03.2017
Kenor Ploomsaar 31.03.2016
Markel Puusepp 23.04.2014
Mattias Riivik 11.03.2010
Kaspar Rästa 25.03.2015
Alex Zernov 11.03.2010
Üllar Täht 11.03.2010
Hanno Utsal 23.04.2014
Kristjan Vaarend - toetajaliige 14.03.2013
Kristo Vaarend - salgajuhi KT 25.03.2015
Laur Vana 14.03.2013
   
Kodutütred  
Eleriin Hirv - salgajuhi KT 25.03.2015
Laura Hõimla  
Reelika Ivanova 23.02.2012
Signe Ivanova 23.02.2012
Laura Järvpõld 14.03.2013
Kaisa Kahre 12.02.2009
Piret Kahre - toetajaliige  
Merili Kallaste 25.03.2015
Janeli Kindsigo 25.03.2015
Ivi Korju - toetajaliige  
Iiris Kuld 25.03.2015
Lilian Kuuse - toetajaliige  
Janeli Lepp 25.03.2015
Angela Lindmets 06.03.2014
Marit Muruma  06.03.2014
Keiti Nassar 16.03.2017
Kelly Olesk 14.03.2013
Liisbeth Ossipova 14.03.2013
Anette Pihus 05.05.2017
Karoliina Purask 05.05.2017
Reet Raud - toetajaliige  
Kerstin Rätt 23.02.2012
Roos Marleen Sibul  
Mona Zaklanac 05.05.2017
Anzelika Zernova 23.02.2012
Kaisa Tull 16.03.2017
Hele Täht 25.03.2015

 

© 2015 Kääpa Põhikool