Kääpa Põhikooli õpetajad

Eesnimi Perenimi Õppeaine E-post
Aiki Jõgeva bioloogia, keemia, inglise keel aiki@koopakool.edu.ee
Kai Järvpõld muusika kaijarv@hot.ee
Siim-Sander Järvpõld tehnoloogiaõpetus sandersiim@hotmail.com
Ülli Kelner algõpetus ylli.kelner@mail.ee 
Vally Kikas abiõpetaja vally@koopakool.edu.ee
Ivi Korju inimeseõpetus, inglise keel ivikorju@koopakool.edu.ee
Lilian Kuuse matemaatika lilian@koopakool.edu.ee
Jana Kähr huvijuht, võro kiil Jana.Kahr@mail.ee
Aiva Ladva algõpetus, geograafia aivake@hot.ee
Ülle Lepiku kunstiõpetus, tööõpetus yllepiku@hot.ee
Anneli Lätting raamatukoguhoidja Anneli.Latting@mail.ee
Šeila Mündi füüsika sheilamyndi@gmail.com
Liina Palgi eesti keel liina.palgi@gmail.com
Tiia Pille logopeed tiia@koopakool.edu.ee 
Reet Raud arvutiõpetus, IT reet@koopakool.edu.ee
Alevtina Semenovskaja vene keel aisemenovskaja@hot.ee
Eve Säre algõpetus anueve1@gmail.com
Maarja Tamra algõpetus maarja.tamra@gmail.com
Karin Tepaskent algõpetus, eripedagoog karin@koopakool.edu.ee
Ülle Viitkin kehaline kasvatus ulle.viitkin@mail.ee
Merike Värs ajalugu, ühiskonnaõpetus merike.vars@gmail.com
       
Rait Laatsit direktor rait@koopakool.edu.ee
Silva Stepanova õppealajuhataja KT silva@koopakool.edu.ee

 

© 2015 Kääpa Põhikool