Õpilasesindus

Laura Järvpõld  - president

Patrik Huma - protokollija

 

Randel Päästel

Kerstin Rätt

Eleriin Hirv

Ragnar Ojaveer

Markel Puusepp

Isabel Huma

Brita Mia Marran

Eliisabet Raju

Liis-Loreen Sepp

© 2015 Kääpa Põhikool