Õpilasesindus

Säde Kannumäe  - president

Patrik Huma - protokollija

 

 

Jarko Nassar
Hele Täht

Randel Päästel

Laura Järvpõld

Eleriin Hirv

Andri Adson

Angela Lindmets

Iiris Kuld

Brita Mia Marran

© 2015 Kääpa Põhikool