Projektid 

 

Inspiring studies and future careers - Erasmus+ 

(Inspireerivad õpingud ja minu tulevane karjäär)

 

 Erasmus+ projekt Inspiring Studies and Future Careers käivitus 2014. aasta sügisel ja lõppes augustis 2017. Projekti juhtpartneriks oli Kääpa Kool.

Partnerkoolid:

Vaalan Yhtenäiskoulu – Vaala, Soome
Friedrich-Spee-Gesamtschule – Paderborn, Saksamaa
Osnovna Skola Zaprudje – Zagreb, Horvaatia
IES Sabina Mora – Roldan, Hispaania

Peamine infoallikas on projekti koduleht: ka2inspiringstudies.wixsite.com/erasmus

Projekti kaart EL platvormil: bit.ly/2j29YEm

Veebruaris 2015 toimus õpetajate nõupidamine Paderbornis. Saadi omavahel tuttavaks ja kavandati edaspidiseid tegevusi. Saadi teada, kuidas Saksamaal õpilasi tulevaseks tööeluks ette valmistatakse.

Mais 2015 toimus nädalane õpilaste laager ja õpetajate projektikoosolek Kääpal. Tutvuti kohalike puiduettevõtete Kapa Puidu ja Sternobergiga ning Ritico jalatsivabrikuga. Õpilased tutvustasid vastastikku oma riike ja koolielu ning korraldasid elukutsevalikuga seotud tegevusi. Laagri ettevalmistamisest võtsid aktiivselt osa meie kooli 7. ja 8. klassi õpilased. Samal nädalal toimusid kooli olümpiamängud, millest võtsid osa ka meie partnerkoolide õpilased.

Detsembris 2015 oli viis õpetajat igast riigist koos Soomes Vaala koolis. Tutvuti Soome maailmatasemel koolisüsteemiga, kohaliku ettevõtluse ja tugisüsteemidega erivajadustega noortele.

Aprillis 2016 said õpilased ja õpetajad kokku Horvaatias ja novembris toimus projektikoosolek Hispaania partnerkoolis.

2017.a. maikuus tähistati Kääpa koolis koos väliskülalistega Euroopa päeva ja toimus viimane projektikoosolek.

Projektiaastate kestel toimus kõigis partnerkoolides hulgaliselt õppetööd mitmekesistavaid tegevusi. Kääpa koolis alustasime töövarjupäeva traditsiooni, jätkame karjääriõppega ja tööpraktika alase õpilasvahetusega.

Projekti edukuse märgiks on ka samade partnerite soov koos edasi tegutseda ja 2017. aastal algav uus Erasmus+ projekt.

 

 

Õpetajate koolitus

Kevadisel koolivaheajal 2017 toimus kogu Kääpa Põhikooli koolimeeskonnale koolitus Koolimeeskonna motiveeritud töötasakaal. Koolitusel soovitakse omandada koolimeeskonnas teadvustatud uute oskuste kasutamise ja motiveeritud töötasakaalu alaseid teadmisi, kus toimib üksteise mõistmisele toetuv ühtne meeskonnatöö ning sellele toetuv organisatsioonikultuuri edendamine. Kahepäevane koolitus toimub Pärnus Viking-SPA hotellis ja koolitajaks on Tartu Ülikooli õppejõud Kaia Kastepõld-Tõrs. Koolitusprojekti läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond ja tegevusi viib ellu SA Innove. Koolitusprojekti läbiviimiseks osaleti taotlusvoorus Eesti elukestva õppe strateegia 2020 programmis „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetaja ja koolijuhi professionaalse arengu toetamine“. Toetust taotleti koolipõhise koolimeeskonna õpiürituseks. Koolitusprojekt sai rahastuse täies mahus summana 4395.- €.

 

 

 

 

    Projektid 2010 - 2013

Nordplus 2010 - 2011

 Põhja- ja Baltimaid hõlmava Nordplus programmi eesmärgiks on tugevdada ja arendada Põhjamaade hariduskoostööd. See on Euroopa elukestva õppe programmi osa. Koos oma partnerkooliga Soomest Vaalast (Vaalan Yhtenäiskoulu) toimub projekt "Rahus loodusega", mille käigus õpitakse paremini tundma meid ümbritsevat looduskeskkonda ja tervislikku ning looduslähedast eluviisi. Projektikohtumisest Lapimaal vaata pilte siit. http://www.koopakool.edu.ee/galerii/12/10

In Darwin's Footprints (Darvini Jälgedes) 2009

Väliuuringute Nõukogu Suurbritannias Shropshire's (The Field Studies Council) korraldas rahvusvahelise projekti kuulsa loodusuurija Charles Darwini 200 sünniaastapäeva tähistamiseks . Osalesime selles koolis ainsa Eesti koolina. Õpilased tegelesid bioloogilise mitmekesisuse uurimisega oma kooli ümbruses, käisid õppekäikudel ja saatsid infot partnerkoolidele Inglismaal. Meie kooli partneriks oli Whittington Primary School. Pärast projekti lõppu külastas meie kooli C. Darwini pojatütre pojapoeg Randal Keynes ja meie tegmiste vastu tundis huvi BBC. Vaata artiklit aadressil: http://www.bbc.co.uk/worldclass/your_stories/20090911_darwin_kaapa.shtml

20 aastat Berliini müüri langemisest 2009

Projekti korraldaja oli Prantsusmaal tegutsev Euroopa Animatsiooniühing (Association European Cartoon Animation). Igast Euroopa riigist osales üks või mitu kooli ja igas riigis lasti 9.novembril 2009.a. lendu 99 sinist õhupalli, millel küljes kirjakesed kooli kontaktandmetega ja mis sümboliseerisid piirideta Euroopat. Meie kool esindas Eestit. Kõigepealt tegi ajalooõpetaja ettekande Berliini müürist ja Euroopa ajaloost, siis läks kogu kool õhupalle lennutama. Kahjuks ei saanud me oma kirjadele vastuseid. Vaata projekti aruannet: http://www.asso-eca.org/index.php?page=accueil⟨=en

Comenius 2006 -2009

Rahvusvaheline projekt, mis kaasab koolid Eestist, Soomest, Saksamaalt ja Ungarist.

Lähemat infot saate projekti koduleheküljelt

This Is A Journey

2003. aasta kevadel liitusime selle internetipõhise rahvusvahelise säästva arengu teemalise projektiga. Projekt on lõppenud.

Keelelaager

Integratsiooni Sihtasutuse toel on alates 1999 aastast õpetatud vene noortele eesti keelt. Laagrites osalevad Narva 6. Keskkooli ja tugiõpilastena meie kooli õpilased. Projekt on lõppenud.

Comenius 2000 - 2003

on programm koolihariduse edendamiseks koolidevahelise koostöö kaudu.
Selles Euroopa Liidu hariduskoostööprogrammis osalevad Euroopa Liidu ja Euroopa Majandusruumi riigid, lisaks Ida-Euroopa riigid.
Meie kool osales noorte tööhõive alases projektis aastatel 2000-2003. Kääpa kooli partneriteks olid Vaala kool Soomest ja Friedrich von Spee Gesamtschule Paderbornist Saksamaalt. Projekti kohta saab infot ka meie partnerkoolide lehekülgedelt.

Loe lähemalt ka meie Comenius-projekti leheküljelt (Read our Comenius-page).

Kuigi projekt on ametlikult lõppenud, koostöösuhted koolide vahel kestavad.

GLOBE

on ülemaailmne koolide keskkonnaprogramm, millest võtavad osa kooliõpilased 70 riigist, nende hulgas ka õpilased Kääpa koolist.
Eesti ühines programmiga 1996. aastal, meie kool 1999. aasta sügisel, kui saime Internetiühenduse. Õpilased teevad regulaarseid keskkonnamõõtmisi ja andmed saadetakse Interneti kaudu GLOBE keskusesse USA-s.

Tere, Kevad

oli Eesti esimene eestikeelne elektronsidel tuginev koolidevaheline projekt, mis toimus aastatel 1994-1998. Meie õpilased osalesid 1997 ja 1998 aastal. Jälgisime kevade jooksul indikaatoriliike, mis näitavad kevade saabumist. Osalemiseks saime abi Evi Tarrolt. Aitäh!

Kevadel 2001 projekt jätkus, meiegi osaleme igal kevadel.

Spare

Norra Maa Sõprade Klubi poolt korraldatud koolide energiaprojekt, kus osaleb 11 Euroopa riiki. Meie õpilased osalesid 1997/98 ja 1998/99 õppeaastal. Uuriti kodu ja kooli energiakulu, tehti ettepanekuid energiatarbe vähendamiseks. Projekt on lõppenud.

Air Pollution Project Europe 

Norra Maa Sõprade klubi poolt korraldatud rahvusvaheline projekt, mis toimus 1991-1996 aastatel. Seal osales 14 Euroopa riiki. Kääpa kool osales seal aastatel 1994-1996. Mõõdeti sademete hulka ja happesust. Uuriti samblike levikut puudel. Leidsime, et meie kodukandis on õhk üsna puhas ja vihm nõrgalt happeline.
See projekt on lõppenud.

© 2015 Kääpa Põhikool