Sõpruskoolid

Friedrich von Spee Gesamtschule alustas tööd 1993.a. Alates 1996/97 õppeaastast töötab kool aadressil Weisdornweg 6, 33100 Paderborn. See on arenev ja kasvav kool. Uus hoone pakub võimalusi kaasaegse õppetöö läbiviimiseks. koolis õpivad õpilased alates viiendast klassist kuni kümnenda klassini ja nad on jaotatud kaheks astmeks. Erinevates klassides õpetatakse süvendatult erinevaid aineid.
Alates seitsmendast klassist teevad õpilased valiku: tehnilised distsipliinid (tehnika, kodumajandus, majandus) või loodusteadused (bioloogia, keemia, füüsika).
Esimene võõrkeel on enamusel inglise keel. Seitsmendas klassis valitakse ka teine võõrkeel - prantsuse keel või vene keel.
Kooli puhvet on õpilaste majandada, nii on teooria seotud praktikaga. Kooli katusel on päikesepatarei ja hoovil asub mesipuudega õppe-katseaed, kus klassidel on oma hoolealune peenar.
Toimub õpilaste iga-aastane vastastikune nädalane tööpraktika. Koos on tehtud mitmeid projekte. Osaleb kolmeks aastaks kavandatud ühisprojektis "Inspireerivad õpingud ja minu tulevane karjäär" (Inspiring studies and future careers).

Vaala kool asub kesk-Soomes Vaala valla keskuses Oulu järve ääres. Esimene  - aastast 1999 - välismaine partnerkool taasiseseisvusajal. Toimuvad iga-aastased õpilasvahetused ja koos on tehtud mitmeid projekte. Osaleb kolmeks aastaks kavandatud ühisprojektis "Inspireerivad õpingud ja minu tulevane karjäär".

Osnovna skola Zaprudje asub Horvaatia pealinnas Zagrebis ja on asutatud 1965.aastal. Partnerkool alates 2014. aastast. Osaleb kolmeks aastaks kavandatud ühisprojektis "Inspireerivad õpingud ja minu tulevane karjäär".

IES Sabina Mora asub Kagu-Hispaanias suurte põldude keskel Roldanis. Partnerkool alates aastast 2014. Osaleb kolmeks aastaks kavandatud ühisprojektis "Inspireerivad õpingud ja minu tulevane karjäär".

 

Ilmselt kõige esimene piiritagune sõpruskool oli Lätis Gulbene lähistel asuv Galgauska kool. Suhtlus toimus 1970-ndatel aastatel. Tegemist oli Kääpa koolile kauguselt ja suuruselt lähima sõpruskooliga. 

© 2015 Kääpa Põhikool