Meisterdamine

25 november, 2023

Teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval söögivahetundidel ootame õpilasi meisterdama.
Valminud ehetega kaunistame sel aastal kuused.
* Raamatukogus – pilliroost (kuuse)ehted;
* Sotsiaalpedagoog Teri juures – lõnganukud;
* Õp Eve Kangeri juures – ohutised;
* Õp Ere juures – õmblemine või okstest meisterdamine (ainult T ja K).


Jäätmetekke vähendamise nädal

24 november, 2023

Jäätmetekke vähendamise nädalal käis Helen Kivisild Keskkonnaametist tutvustamas 6.-8. klassile ringmajanduse põhimõtteid – jäätmed suunatakse prügimäe asemel tagasi tootmisse. Loodusringi sõbrad käisid Räpina keskkonnamajas, kus said õppida koos Mari Kalaga. Tähtsam veel, kui jäätmete ümbertöötlemine on see, et jäätmeid üldse vähem tekiks. Kinkigem ka jõuludeks ainult südamest tulevaid kinke!


Teadmuspäev

23 november, 2023

Neljapäeval, 23. novembril toimus Vastseliinas Teadmuspäev. Meie kooli esindasid Mirko, Kennet ja Albert. Lapsed said tegutseda neljas töötoas. Kõik ülesanded olid seotud M. Keräneni raamatutega. Liikumistoas lahendati ülesandeid jalgpalli terminite kohta, meisterdamistoas valmistati lilli, teadustoas sai katseid teha ja põgenemistoas otsiti varastatud jalgratast. Lõpuks kogunesid kõik osalejad aulasse ja toimus kirjandustund Mika Keräneniga. Kirjanik rääkis endast, oma raamatutest, vastas küsimustele, andis autogramme ja sai ka koos pilti teha. Oli väga tegus ja huvitav teadmuspäev.


3. klassi küläline Rahmani Jan

23 november, 2023

Külälises oll meil võro keele tunni aigu Rahmani Jan. Täl oll üten kitarr, midä tä mängse. Üts laul oll uu – tähega, tõnõ laul ü tähega ja siss saimi viil m-tähe päält ka mano ümisedä. Küläline lugõsi meile lugusid võrokeelitsist Tähekõisist – timä hindä kirotõt luu. Üts lugu oll sääne, kon kõnõldi, kuis savist kruuse tetti. Tõnõ lugu selet tollõst, kuis savvusüüjat sannast otsiti. Järgmine lugu kõnõl tollõst, kuis üts inemine oll õnnõlik tuu peräst, et sai hindäle kats paari kindit. Jutu olli täl kirotõt tükk aigu tagasi, nii umbõs 2007. aastal ja ka ildampa. Kõik luu´ olli väiga põnõva. Saimi kätte vahtsõ Tähekese, kost saimi esi ka perrä kaia, kuis autor umma juttu lugõ, mille päälkiräs oll „Tuulõpoiss“. Nee jutu olliva kõik võro keelen. Pääle egä jutu lugõmist laulsõ tä üte laulu. Laulsõmi iks üten kah. Tunni lõpun teimi pilti ja siss sai ka autogrammi küssü. Küläline tegi mi tujo väega hääs.


Kabevõistlus

23 november, 2023

Laupäeval, 18. novembril toimus maakondlik noorkotkaste ja kodutütarde kabevõistlus. Meie rühmast osalesd Kreteliis, Kenert ja Mihkel, kes saavutas kolmanda koha.


Võrumaa folklooripäev

17 november, 2023

Tänavuaastal toimus juba 35. korda Võrumaa ajaloos folklooripäev, mis toimus sedapuhku Parksepa Keskkoolis õpetajate Airi ja Helle eestvedamisel. Osales erinevas vanuses tantsijaid Võrust, Rõugest, Haanjast, Antslast, Kääpalt ja Parksepast. Sai kuulata muinasjutte, vaadata etteasteid, osaleda laulu- ja pillimängu, tantsu-, meisterdamise töötubades. Süüagi anti maitsvat ühepajatoitu.
Folklooripäevade idee algataja on proua Maie Pau, aitäh Sulle!
Suur tänu Parksepa kooliperele meid kutsumast, võõrustamast ja lahkesti vastu võtmast. Suur tänu Kirsi Reisid OÜle turvaliselt sõidutamast.
Aitäh Kääpa kooli naiskonnale ja kõigile kiiretele abistajatele, kelle toel saime kärmelt rahvariietesse ja rahvariietest välja. Suur-suur tänu Mari, Krista, Kadri, Kaire, Anneli, Sirli, Reet, te olete lihtsalt suurepärased.
Kõige suurem kiitus läheb õpetaja Erele, 1.-4. klassi tantsulastele ja teie vanematele. Olete väga vahvad.


Kadripäeva kirbukas

15 november, 2023

Kadripäeva eelne KIRBUKAS
Neljapäeval, 23.novembril
koolimaja aulas

MÜÜK/OST/VAHETUS
Kaubelda võid näiteks:
• Mänguasjad
• Tassid
• Märgid
• Kaardid
• Muu huvitav kraam, mis sulle endale enam huvi ei paku, aga sõbrale võib-olla küll…

NB! Asjad peavad olema puhtad ja terved (kasutamiskõlblikud)
Hind asjadel 0-3 eurot, kauplemisvõimalusega.
SEEKORD TOITU EI MÜÜ!
PANE LAUD KINNI HUVITOAS
Lauale pane paber, kuhu on kirjutatud müüja nimi ja klass (juhuks, kui lähed teiste laudade juurde uudistama).
Korraldaja: õpilasesindus


Aktiivsed vahetunnid

15 november, 2023

Aktiivsed vahetunnid spordisaalis on meie õpilaste seas populaarsed.
Konkurentsi pakub valge lumevaip koolihoovis.


Mardilaat

10 november, 2023

Kääpa kooli üheks traditsiooniliseks ürituseks on Mardilaat. Laadale jagus müüjaid ja ostjaid.


Perepäev

9 november, 2023

Pereõhtul oli laule, tantsu, pillimängu, luuletusi ja ühismänge. Mardisandidki tõid kooliperele tervist ja õnne! Aitäh esinejatele, juhendajatele ja kõigile perepäevast osavõtjatele.