Eesnimi Perenimi Õppeaine E-post
Thomas Apitius tehnoloogiaõpetus thomas@koopakool.edu.ee
Aiki Jõgeva bioloogia, keemia, inglise keel aiki@koopakool.edu.ee
Ülli Kelner algõpetus ylli.kelner@mail.ee 
Lilian Kuuse matemaatika lilian@koopakool.edu.ee
Jana Kähr huvijuht, võro kiil Jana.Kahr@mail.ee
Aiva Ladva algõpetus, geograafia aiva.ladva@gmail.com
Ülle Lepiku kunstiõpetus, tööõpetus yllepiku@hot.ee
Ivi Lepland algõpetus leplandivi@gmail.com
Anneli Lätting raamatukoguhoidja anneli.latting@gmail.com
Šeila Mündi füüsika sheilamyndi@gmail.com
Liina Palgi eesti keel liina.palgi@gmail.com
Tiia Pille logopeed tiia@koopakool.edu.ee 
Reet Raud arvutiõpetus, IT reet@koopakool.edu.ee
Edith Saks muusika edith.oppar@mail.ee
Alevtina Semenovskaja vene keel aisemenovskaja@hot.ee
Eve Säre algõpetus anueve1@gmail.com
Maarja Tamra algõpetus maarja.tamra@gmail.com
Karin Tepaskent algõpetus, eripedagoog karin@koopakool.edu.ee
Ülle Viitkin kehaline kasvatus ulle.viitkin@mail.ee
Merike Värs ajalugu, ühiskonnaõpetus merike.vars@gmail.com