Kääpa Põhikoolis õpib 155 õpilast.

1. klass
16 õpilast
klassijuhataja: Aiva Ladva

2. klass
9 õpilast
klassijuhataja: Ülli Kelner

3. klass
19 õpilast
klassijuhataja: Ere Rekker-Mägi

4. klass
15 õpilast
klassijuhataja: Maarja Tamra

5. klass
16 õpilast
klassijuhataja: Katrin Volman

6. klass
19 õpilast
klassijuhataja: Reet Raud

7. klass
22 õpilast
klassijuhataja: Eve Kanger

8. klass
23 õpilast
klassijuhataja: Anette Kasemets

9. klass
16 õpilast
klassijuhataja: Merike Värs