ÕN 2017/18 õa

6. 28.08.2018

Päevakava

1) Õppeaasta lõpetamine;

2) Õppekava vastu võtmine;

3) Üldtööplaani täiendamine;

4) Muud küsimused.

5. 15.06.2018

Päevakava

1) 9. kl õpilaste õppetulemused ja kooli lõpetamine.

2) Pikendatud õppetöö.

3) Muud küsimused.

4. 07.06.2018

Päevakava

1) Õppeaasta lõpetamine;

2) Pikendatud õppetöö;

2) Muud küsimused.