ÕN 2019/20 õa
1) Erakorraline õppenõukogu 30.09.2019
Päevakord
1) Üldtööplaan;
2) Hindamisjuhendi täiendamine;
3) Kooli 185. aastapäeva tegevuste kavandamine.

2) ÕN 02.12.2019
Päevakord:
1) I trimestri tulemused;
2) IÕK määramine;
3) Muud küsimused.

3) ÕN 12.03.2020
Päevakord:
1) II trimestri tulemused;
2) IÕK määramine;
3) Muud küsimused.

4) ÕN 05.06.2020
Päevakord:
1) III trimestri ja aastahinnete tulemused;
2) Õpilaste tunnustamine õppeaasta lõpetamisel;
3) Pikendatud õppetöö määramine;
4) 9. kl lõpetamine ja lõpetajate tunnustamine;
5) Muud küsimused.

6) ÕN 28.08.2020
Päevakord:
1) Õppeaasta lõpetamine;
2) Muud küsimused.