KUNSTI- JA SAVIRING
Kunsti- ja käsitööringis saab fantaasiat kasutades joonistada ning meisterdada pehmeid mänguasju. Mänguasjade valmistamise jaoks on vajalik lapsel oma materjali olemasolu. Materjali osas saab nõu pidada õpetajaga: millist ja kui palju. Teretulnud on kõik lapse ideed.

Saviringis õpitakse erinevaid tehnikaid. Eesmärgiks on arendada käelist tegevust ja loovust. Paremad tööd ka glasuuritakse ning põletatakse saviahjus. Selleks on lapsel vaja püsivust teha oma tööd korrektselt ja naudinguga. Õpetaja on alati valmis suunama, et valmiks hea töö, mis lapsele rõõmu valmistab.

INGLISE KEELE RING
Inglise keele ringi eesmärk on tutvustada 1. klassi õpilastele inglise keelt laulude, liikumise- ja rollimängude ning jutustuste-lavastuste kaudu. Iga nädal keskendutakse ühele teemale, mida tutvustab käpiknukk Fred. Tähestiku järjekorras lisandub tegelaste galeriisse igas õppetükis uus vahva tegelane, kelle nime alguses kõlavat häälikut selles õppetükis harjutatakse. Kõik õpilased saavad kaasa värviraamatu, kus õpilane saab värvida tuttava tegelasega tähepilti.

NÄITERING
Näitering annab võimaluse õppida tundma ennast ja oma kaaslasi; saada esinemisjulgust ja eduelamust; avastada, et igaühes on anded ja tugevused, mis tuleb lihtsalt üles leida. Näiteringis saab arendada loovust, väljendusoskust, enesekindlust ja kujutlusvõimet. Ja mis kõige tähtsam – õppida meeskonnatööd! Teater on mäng, aga üksi mängida on ju igav. Mängime siis koos!

ROBOOTIKARING
Robootikaringis saab laps arendada ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist. Läbi praktiliste tegevuste õpitakse lihtsamat programmeerimist, konstrueerimist, meeskonnatööd ja aja planeerimist. Robootikaringides on vastavalt vanusele võimalik kasutada Lego Mindstorms EV3, WeDo 2.0 komplekte, BlueBot ja Ozobot roboteid. Ehitame roboteid, mis programmeerituna liiguvad ringi ja täidavad erinevaid ülesandeid. Roboteid saab teha juhendite järgi või ise välja mõelda. Huvilistel on võimalik osaleda erinevatel maakondlikel ja üleriigilistel võistlustel.

Ringid 2021/22 õ.-a.

RING PÄEV, KELLAAEG JUHENDAJA
Kunstiring R 13.40 – 14.30 Ülle Lepiku
Keraamika K  11.50 – 14.25 Ülle Lepiku
Mudilaskoor (1. – 3. kl) E  12.45 – 14.25 Monika Toom
Loodusring (4. klass) R 12.45 – 13.30 Ülli Kelner
Loodusteaduste ring (5.-9.kl)  Aeg kokkuleppel õpilastega Aiki Jõgeva,
Seila Mündi,
Parkuur T (2x kuus kokkulepitud kuupäevadel) Sergei Vertepov
Võrkpall E 14.30 – 16.00 Ülle Viitkin
Rahvastepall T 14.30 – 15.55  (iga kuu 2. ja 4. nänalal) Ülle Viitkin
Spordiring (1. – 5. kl) K    13.40 – 15.00 Anette Kasemets
Käsipall (1.-3.kl) K 15.00 – 16.00 Arvi Karpats
Tehnoloogiaring E  14.25 – 15.15 Taavi Mölder
Jalgpall N   14.30 – 16.00
R   14.30 – 16.00
Heigo Kosemets
Robootika (1. klass) T   11.25 – 12.05 Reet Raud
Robootika (2.klass) K   09.50 – 10.30 Reet Raud
Robootika (3. – 5. kl) E   14.25 – 15.15 Reet Raud
Robootika (6. – 9. kl) N  14.25 – 15.15 Reet Raud
Kodundusring K  13.40 – 15.30 Reet Raud
Meediaring Aeg kokkuleppel õpilastega Liina Palgi
GLOBE Keskkonnaklubi (5.-9.kl) Aeg kokkuleppel õpilastega Aiki Jõgeva
Liiklusring (4. kl) K   11.50 – 12.35 Šeila Mündi
Näitering (noorematele) T   13.50 – 14.25 Marika Toom
Rahvatants E 12.45 – 14.25 (1. – 3. kl)
K 13.40 – 14.25 (5. – 7. kl)
Ere Rekker-Mägi