Avaldatud: 9 september, 2020

Lugupeetud lapsevanemad, head õpilased.

Tulenevalt olukorrast, kus järjest rohkem õpilasi jääb erinevate tervisemuredega koju, peame oma õppetöö korraldama väga paindlikult. Püüame võimalikult säilitada olukorda, et koju jäänud õpilastel ei tekiks teadmiste omandamises mahajäämust. Haigestunud õpilaste jaoks panevad aineõpetajad E-kooli tunni kirjelduse alla õpitava aineosa selgituse ja koduste ülesannete juurde õpilastele koduse töö. Vastavalt õpetaja korraldusele esitavad õpilased õpetaja poolt antud töö kokkulepitud tähtajaks.

NB! Lapsevanemad palun ärge saatke  haigustunnustega (palavik, köha, nohu, valutav kurk, peavalu) lapsi kooli. Haigussümptomite ilmnemisel konsulteerige kindlasti oma perearstiga.

Lapse haigestumisest informeerige palun klassijuhatajat.

NB! Kogu koolipere turvalisuse pärast on koolimajja sisenemine lubatud ainult kooliõpilastel ja -töötajatel.