Kääpa Põhikooli üheks tugiteenuse osutajaks ja koostööpartneriks on Kagu-Eesti Rajaleidja Keskus. Keskuses on võimalik saada eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist ning karjäärinõustamist ja karjääriinfo vahendamist kuni 26-aastastele noortele ning nende vanematele.
Kagu-Eesti Rajaleidja Keskus asub Võrus, Kooli tn 6, III korrusel.
Keskus on avatud E-N 9.00–17.00, R 9.00–15.00. Kokkuleppel on võimalik nõustamisi läbi viia ka muul ajal.
tel: 5886 0716
e-post: kagueesti@rajaleidja.ee
http://www.rajaleidja.ee/kagueesti