Noorkotkad Kodutütred
Andri Adson Eleriin Hirv – salgajuhi KT
Henri Hirv Laura Hõimla
Laur-Joonas Järvpõld Reelika Ivanova
Cristofer Kaur Signe Ivanova
German Käst Laura Järvpõld
Karl Liping Kaisa Kahre
Daniel Martin Piret Kahre – toetajaliige
Lauri Männik Merili Kallaste
Jarko Nassar Janeli Kindsigo
Marcus Ojaperv Iiris Kuld
Kristofer Ojaveer Lilian Kuuse – toetajaliige
Ragnar Ojaveer Janeli Lepp
Üllar Ojaveer – toetajaliige Angela Lindmets
Tommi Paat Marit Muruma
Reio Paring Keiti Nassar
Kenor Ploomsaar Kelly Olesk
Markel Puusepp Liisbeth Ossipova
Mattias Riivik Anette Pihus
Kaspar Rästa Karoliina Purask
Alex Zernov Reet Raud – toetajaliige
Üllar Täht Kerstin Rätt
Hanno Utsal Roos Marleen Sibul
Kristjan Vaarend – toetajaliige Mona Zaklanac
Kristo Vaarend – salgajuhi KT Anzelika Zernova
Laur Vana Kaisa Tull
Kristjan Voolaid

Noorkotkad ja kodutütred

Organisatsiooni ülesanneteks on skautlike kasvatusmeetodite ja treeningu kaudu:

* kasvatada noortes tasakaalukust, sõbralikkust, ausust, südamlikkust ja viisakust, arendada tööarmastust, otsustusvõimet, iseseisvust, tegutsemisoskust, enesevalitsemist, visadust ja juhtimisoskust,

* süvendada noortes armastust oma kodu ja isamaa vastu, tahtmist teha midagi oma kodumaa heaks ja valmistada noori ette vajaduse korral isamaa kaitseks välja astuma,

* arendada noori kehaliselt ning juurutada neis tervislikku elustiili, õpetada noori abivalmiteks ja mehisteks meesteks.

Noorkotkaste ja kodutütarde salga loojaks Kääpa koolis oli 1998. aastal hr. Kalle Arumäe. Noorkotkaste ja kodutütarde rühmavanem on kooli huvijuht Jana Kähr ning noorteinstruktorid Eve Täht ja Eva Vodi.

INFO

Infot noorte kotkaste kohta saab:

http://www.nooredkotkad.ee/et/noored_kotkad

Noorte kotkaste vorm:

http://www.nooredkotkad.ee/files/nooredkotkad/img/files/NK_vormiriietuse_kirjeldus%282%29.pdf

Illustreeriv pilt

Liikmeks astumise avalduse blanketid:

http://www.nooredkotkad.ee/et/astu-liikmeks

 

Infot kodutütarde kohta saab:

https://www.kodutytar.ee/

Kodutütarde vorm:

Vormi kirjeldus

Liikmeks astumise avalduse blanketid

https://www.kodutytar.ee/liikmed/kuidas-saada-liikmeks

 

FB:

Võrumaa Kodutütred ja Noored Kotkad

Kääpa kooli NK ja KT

Tööplaanid 2018

Üldtööplaan

Kääpa rühma tööplaan