Noorkotkad Kodutütred
Robert Helde Leanne Aaspere
Kenert Hillep Isabel Ernits
Andreas Ivask Kreteliis Haak
Devin Jürgenson Liine Hiiemäe
Steven Jürgenson Piret Kahre – toetajaliige
Sandro Kindsigo Lilian Kuuse – toetajaliige
Marten Kinna Jana Kähr – rühmavanem
Romeo Kojus Raili Maripuu
Hindreko Kokk Keiti Nassar
Markus Kont Mirel Ojaperv
Trey Kuuba Melissa Olesk
German Käst Anette Pihus
Ranet Lepp Anna-Mari Punnar
Daniel Martin Karoliina Purask
Mihkel Mitt Isabel Päästel
Marten Muruma Evelin Randva
Lauri Männik Reet Raud – toetajaliige
Kristofer Ojaveer – salgajuht Mona Zaklanac
Romer Ojaveer Sara Zaklanac
Üllar Ojaveer – toetajaliige Kaisa Tull – rühmajuht
Taaniel Pedastsaar Cristella Udsal
Taavet Pedastsaar Friida Volman
Reio Paring Klaara Volman
Kenor Ploomsaar
Art Raju
Rudolf Ruthe
Kristjan Vaarend – toetajaliige
Aleks Sander Vaarik
Kristjan Voolaid

Noorkotkad ja kodutütred

Organisatsiooni ülesanneteks on skautlike kasvatusmeetodite ja treeningu kaudu:

* kasvatada noortes tasakaalukust, sõbralikkust, ausust, südamlikkust ja viisakust, arendada tööarmastust, otsustusvõimet, iseseisvust, tegutsemisoskust, enesevalitsemist, visadust ja juhtimisoskust,

* süvendada noortes armastust oma kodu ja isamaa vastu, tahtmist teha midagi oma kodumaa heaks ja valmistada noori ette vajaduse korral isamaa kaitseks välja astuma,

* arendada noori kehaliselt ning juurutada neis tervislikku elustiili ja õpetada noori abivalmiteks kodanikeks.

Noorkotkaste ja kodutütarde salga loojaks Kääpa koolis oli 1998. aastal hr. Kalle Arumäe. Noorkotkaste ja kodutütarde rühmavanem on kooli huvijuht Jana Kähr ning noorteinstruktorid Eve Täht, Aire Reiljan ja Jaanus Tammesoo.

INFO

Infot noorte kotkaste kohta saab:

https://nooredkotkad.ee/

Noorte kotkaste vorm:

Illustreeriv pilt

http://www.nooredkotkad.ee/et/noored_kotkad

Liikmeks astumise avalduse blankett:

https://nooredkotkad.ee/wp-content/uploads/2021/12/20211111_KL_Lisa_2_Noorliikmeks_astumise_avaldus.pdf

 

Infot kodutütarde kohta saab:

https://www.kodutytar.ee/

Kodutütarde vorm:

Sümboolika ja vormikandmine — Kodutütred (kodututred.ee)

Vormi kirjeldus

Liikmeks astumise avalduse blankett:

https://nooredkotkad.ee/wp-content/uploads/2021/12/20211111_KL_Lisa_2_Noorliikmeks_astumise_avaldus.pdf

 

FB:

Võrumaa Kodutütred ja Noored Kotkad

Kääpa kooli NK ja KT