ÕN 2019/20 õa

1) Erakorraline õppenõukogu 30.09.2019
Päevakord
1) Üldtööplaan;
2) Hindamisjuhendi täiendamine;
3) Kooli 185. aastapäeva tegevuste kavandamine.

2) ÕN 02.12.2019
Päevakord:
1) I trimestri tulemused;
2) IÕK määramine;
3) Muud küsimused.

3) ÕN 12.03.2020
Päevakord:
1) II trimestri tulemused;
2) IÕK määramine;
3) Muud küsimused.

4) ÕN 05.06.2020
Päevakord:
1) III trimestri ja aastahinnete tulemused;
2) Õpilaste tunnustamine õppeaasta lõpetamisel;
3) Pikendatud õppetöö määramine;
4) 9. kl lõpetamine ja lõpetajate tunnustamine;
5) Muud küsimused.

6) ÕN 28.08.2020
Päevakord:
1) Õppeaasta lõpetamine;
2) Muud küsimused.

ÕN 2018/19 õa

6. ÕN 29.08.2018

Päevakord

1) Õppeaasta lõpetamine;

2) Üldtööplaani arutelu;

3) Muud küsimused.

5. ÕN 14.06.2019

Päevakord

1) 9. kl lõpetamine;

2) Muud küsimused.

4. ÕN 06.06.2019

Päevakord:

1) III trimestri tulemused;

2) Pikendatud õppetöö määramine;

3)Muud küsimused.

3. ÕN 14.03.2019

Päevakord:

1) II trimestri tulemused;

2) IÕK määramine;

3)Muud küsimused.

2. ÕN 29.11.2018

Päevakord:

1) I trimestri tulemused;

2) IÕK määramine;

3)Muud küsimused.

1. ÕN 24.09.2018 (erakorraline)

Päevakord:

1) ÕN sekretäri valimine;

2)Õpetajate esindaja valimine hoolekokku;

3) Muud küsimused.

 

ÕN 2017/18 õa

6. 28.08.2018

Päevakava

1) Õppeaasta lõpetamine;

2) Õppekava vastu võtmine;

3) Üldtööplaani täiendamine;

4) Muud küsimused.

5. 15.06.2018

Päevakava

1) 9. kl õpilaste õppetulemused ja kooli lõpetamine.

2) Pikendatud õppetöö.

3) Muud küsimused.

4. 07.06.2018

Päevakava

1) Õppeaasta lõpetamine;

2) Pikendatud õppetöö;

2) Muud küsimused.

3. 15.03.2018

Päevakord:

II trimestri tulemused;

IÕK määramine;

Muud küsimused.

2. 24.01.2018 (erakorraline ÕN)

Päevakava:

IÕK määramine;

Hindamissüsteemi, kodukorra ja töötajate tunnustamise arutelu;

Erasmus + projekt;

Muud küsimused.

1. 30.11.2017

Päevakava:

I trimestri lõpetamine;

IÕK määramine;

Koduõppe määramine;

Muudatused tööplaanis;

Muud küsimused.