Tundide ajad 
1) 08:00 – 08:45
2) 08:55 – 09:40
3) 09:50 – 10:35
4) 10:55 – 11:40
5) 12:00 – 12:45
6) 12:55 – 13:40
7) 13:50 – 14:35

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2023/2024. õppeaastal

I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a
II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Kääpa Põhikooli õppeperioodid

1. trimester 1.09.–1.12.2023 (61 päeva)
2. trimester 4.12.2023–15.03.2024 (58 päeva)
3. trimester 18.03–12.06.2024 (56 päeva)
I poolaasta: 1.09.2023–26.01.2024 (89 päeva)
II poolaasta: 29.01.–12.06.2024 (86 päeva)

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2023/2024. õppeaastal
1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

 

Loovtöö

Loovtööde kaitsmised
31. jaanuar 2024 järelkaitsmine 9. klassi õpilastele
20.-21. mai 2024 kaitsmine

Lõimingunädalate ajad:

16.-20. okt 2023 “Looduse mustrite võlu ja vägi”
11.-15. dets 2023 “Pärimuskultuuri mustrite võlu ja vägi”
22.-26. jaan 2024 “Liikumise mustrite võlu ja vägi”
15.-19. apr 2024 “Loovuse võlu ja vägi”
31. mai-6. juuni 2024 “Kodu ja kodupaiga/kogukonna mustrite võlu ja vägi”