Tundide ajad E, K, N, R

1) 08:00 – 08:45

2) 08:55 – 09:40

3) 09:50 – 10:30

4) 10:50 – 11:30

5) 11:50 – 12:35

6) 12:45 – 13:30

7) 13:40 – 14:25

 

Tundide ajad T

1) 08:00 – 08:35

2) 08:45 – 09:25

3) 09:35 – 10:15

4) 10:30 – 11:10

5) 11:25 – 12:05

6) 12:15 – 12:55

7) 13:05 – 13:45

8) 13:50 – 14:30

 

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

  1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
  2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
  3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

 

Kääpa Põhikooli õppeperioodid

I trimester 01.09.2019 – 01.12.2019

II trimester 02.12.2019 – 15.03.2020

III trimester 16.03.2020 – 08.06.2020

suvevaheaeg 09.06.2020 – 31.08.2020

 

Eksamid

2019/2020. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  eesti keel: 1. juunil 2020
  eesti keel teise keelena (kirjalik): 27. mail 2020
  eesti keel teise keelena (suuline): 27.-29. mail 2020
  matemaatika: 4. juunil 2020
  valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020
  valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.
  Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

Tasemetööd

2019/2020. õppeaasta tasemetööd

I kooliastme tasemetööd
4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019.
3. klassi õpilastele (paberil):

eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles:12. mai 2020.
II kooliastme tasemetööd
7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

loodusvaldkond: 24.–25. september 2019.
6. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 13. mai 2020.
vene keeles (vene õppekeelega koolid) – 20. mai 2020.

Loovtöö 8.klass

Loovtööde esitamine .aprill 2020

Loovtööde kaitsmine .aprill 2020