Tundide ajad E, K, N, R

1) 08:00 – 08:45

2) 08:55 – 09:40

3) 09:50 – 10:30

4) 10:50 – 11:30

5) 11:50 – 12:35

6) 12:45 – 13:30

7) 13:40 – 14:25

 

Tundide ajad T

1) 08:00 – 08:35

2) 08:45 – 09:25

3) 09:35 – 10:15

4) 10:30 – 11:10

5) 11:25 – 12:05

6) 12:15 – 12:55

7) 13:05 – 13:45

8) 13:50 – 14:30

 

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

  1) I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
  2) II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
  3) III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a;
  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.

 

Kääpa Põhikooli õppeperioodid

I trimester 01.09.2018 – 02.12.2018

II trimester 03.12.2018 – 17.03.2019

III trimester 18.03.2019 – 11.06.2019

suvevaheaeg 12.06.2019 – 31.08.2019

 

Eksamid

2018/2019. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
  6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

Tasemetööd

2018/2019. õppeaasta tasemetööd

(1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

(2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

(3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.

(4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

Loovtöö 8.klass

Loovtööde esitamine .aprill 2019

Loovtööde kaitsmine .aprill 2019