Tundide ajad E, K, N, R Tundide ajad T
1) 08:00 – 08:45 1) 08:00 – 08:35
2) 08:55 – 09:40 2) 08:45 – 09:25
3) 09:50 – 10:30 3) 09:35 – 10:15
4) 10:50 – 11:30 4) 10:30 – 11:10
5) 11:50 – 12:35 5) 11:25 – 12:05
6) 12:45 – 13:30 6) 12:15 – 12:55
7) 13:40 – 14:25 7) 13:05 – 13:45
8) 13:50 – 14:30

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2021/2022. õppeaastal

I vaheaeg 25.–31. oktoober 2021;
II vaheaeg 23. detsember 2021 – 09. jaanuar 2022;
III vaheaeg 28. veebruar – 06. märts 2022;
IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 25. aprill – 01. mai 2022;
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2022.

Kääpa Põhikooli õppeperioodid

I trimester 01.09.2021 – 24.11.2021
II trimester 25.11.2021 – 09.03.2022
III trimester 10.03.2022 – 13.06.2022
suvevaheaeg 14.06.2022 – 31.08.2022

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2021/2022. õppeaastal
eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;
valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

 

Loovtöö

Loovtööde kaitsmised 9.kl (kes ei jõudnud kaitsmiseni eelmise õa kevadel) 13. okt kaitsmine ja tööde esitamine 6. okt