Tundide ajad E, K, N, R Tundide ajad T
1) 08:00 – 08:45 1) 08:00 – 08:35
2) 08:55 – 09:40 2) 08:45 – 09:25
3) 09:50 – 10:30 3) 09:35 – 10:15
4) 10:50 – 11:30 4) 10:30 – 11:10
5) 11:50 – 12:35 5) 11:25 – 12:05
6) 12:45 – 13:30 6) 12:15 – 12:55
7) 13:40 – 14:25 7) 13:05 – 13:45
8) 13:50 – 14:30

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2022/2023. õppeaastal

1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

Kääpa Põhikooli õppeperioodid

I trimester 01.09.2022 – 25.11.2022
II trimester 26.11.2022 – 10.03.2023
III trimester 11.03.2023 – 13.06.2023
suvevaheaeg 14.06.2023 – 31.08.2023

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2022/2023. õppeaastal
1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 7.  juuni 2023. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

 

Loovtöö

Loovtööde kaitsmised