Tundide ajad E, K, N, R Tundide ajad T
1) 08:00 – 08:45 1) 08:00 – 08:35
2) 08:50 – 09:35 2) 08:45 – 09:25
3) 09:45 – 10:30 3) 09:35 – 10:15
4) 10:50 – 11:35 4) 10:30 – 11:10
5) 11:55 – 12:40 5) 11:25 – 12:05
6) 12:45 – 13:30 6) 12:15 – 12:55
7) 13:40 – 14:25 7) 13:05 – 13:45
8) 13:50 – 14:30

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2023/2024. õppeaastal

I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a
II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Kääpa Põhikooli õppeperioodid

1. trimester 1.09.–1.12.2023 (61 päeva)
2. trimester 4.12.2023–15.03.2024 (58 päeva)
3. trimester 18.03–12.06.2024 (56 päeva)
I poolaasta: 1.09.2023–26.01.2024 (89 päeva)
II poolaasta: 29.01.–12.06.2024 (86 päeva)

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2023/2024. õppeaastal
1) eesti keel (kirjalik) –
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) –
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) –
4) matemaatika (kirjalik) –
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) –
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) –
7) valikeksam inglise keeles (suuline) –

 

Loovtöö

Loovtööde kaitsmised