Õppeaine Aeg (päev ja kellaaeg) Õpetaja nimi
Ajalugu, ühiskonnaõpetus T 13.00 – 14.30 (kokkuleppel) Merike Värs
Ajalugu, ühiskonnaõpetus R 12.45 – 13.30 (kokkuleppel) Merike Värs
Eesti keel ja kirjandus E K 13.40 – 14.25 N 12.45 – 13.30 (kokkuleppel) Liina Palgi
Geograafia, eesti keel (4.kl), matemaatika (4.kl) T ja K 13.30 – 15.00 (kokkuleppel) Aiva Ladva
Füüsika, loodusõpetus E 14.30 – 15.00 (kokkuleppel) Šeila Mündi
Bioloogia, keemia, inglise keel, loodusõpetus E  ja T 13.30 – 14.30 (või kokkuleppel) Aiki Jõgeva
Matemaatika T 13.00- 14.30 (kokkuleppel) Lilian Kuuse
Matemaatika N 12.45-13.30 (kokkuleppel) Lilian Kuuse
Eesti keel, matemaatika,
loodusõpetus, inimeseõpetus
R 13.30 – 14.45 (kokkuleppel) Ülli Kelner
Inglise keel K 13.30 – 14.45, N 12.45 – 14.25 (kokkuleppel) Daniela Ader
Õppeained (4.kl), inglise keeled (2., 3. ja 5.a kl) E, T, N  13.40 – 14.25 (kokkuleppel) Maarja Tamra
Vene keel K 14.30 – 15.15 (kokkuleppel) Veera Ljubenko
Informaatika E 14.30 – 15.15 (kokkuleppel) Reet Raud
Eesti keel, matemaatika,
loodusõpetus
K 12.45 – 13.30, N 11.50-13.30 (kokkuleppel) Eve Säre
Kunstiõpetus, käsitöö E, N 14.30 – 15.00 (kokkuleppel) Ülle Lepiku
Eesti keel N 12.45-13.30 (kokkuleppel) Tiia Pille