Õppeaine Aeg (päev ja kellaaeg) Õpetaja nimi
Ajalugu, ühiskonnaõpetus T 13.00 – 14.30 (või kokkuleppel hilisem aeg) Merike Värs
Ajalugu, ühiskonnaõpetus R 12.45 – 13.30 (kokkuleppel) Merike Värs
Eesti keel ja kirjandus E, K 13.40 – 14.25 N 12.45 – 13.30 (kokkuleppel) Liina Palgi
Geograafia, eesti keel (2.kl), matemaatika (2.kl) E ja K 13.30 – 15.00 (kokkuleppel) Aiva Ladva
Füüsika, loodusõpetus R 12.45 – 13.30, K (kokkuleppel) Šeila Mündi
Bioloogia, keemia, inglise keel, loodusõpetus E  ja N 13.30 – 14.30 (või kokkuleppel) Aiki Jõgeva
Matemaatika E, T, K, N, R 7.30- 8.00 (kokkuleppel) Lilian Kuuse
Matemaatika K 13.30-15.00 (kokkuleppel) Lilian Kuuse
Eesti keel, matemaatika,
loodusõpetus, inimeseõpetus
E 12.45 – 13.30, K 14.00 – 14.40 Ülli Kelner
Inglise keel K 13.30 – 14.00,R 12.40 – 13.30 (või kokkuleppel) Daniela Ader
Õppeained (1.kl), inglise keel T 12.15 -13.45, K  12.45 – 14.25 (või kokkuleppel) Maarja Tamra
Vene keel K 14.30 – 15.15 Veera Ljubenko
Vene keel 5. klass N 13.40 – 14.25 Silva Stepanova
Informaatika E 14.30 – 15.15 (kokkuleppel) Reet Raud
Eesti keel, matemaatika,
loodusõpetus
K 12.45 – 13.30, N 11.50-13.30 Eve Säre
Kunstiõpetus, käsitöö E, N 14.30 – 15.00 (kokkuleppel) Ülle Lepiku
Eesti keel N 13.40-14.25 (või kokkuleppel) Tiia Pille
4. klass, eesti keel, matemaatika, loodusõpetus K 12.45 – 14.25 Ere Rekker-Mägi
Muusika R 12.45 – 14.25 (või kokkuleppel) Monika Toom
Liikumine (2. – 9. klass) E 14.45 – 15.30 Ülle Viitkin