Õppeaine Aeg (päev ja kellaaeg) Õpetaja nimi
Ajalugu, ühiskonnaõpetus E 13.00 – 15.00 (kokkuleppel) Merike Värs
Ajalugu, ühiskonnaõpetus R 12.45 – 13.30 (kokkuleppel) Merike Värs
Eesti keel ja kirjandus T alates 13.45 (kokkuleppel) Liina Palgi
Geograafia, eesti keel (3.kl), matemaatika (3.kl) E ja K 13.30 – 15.00 (kokkuleppel) Aiva Ladva
Füüsika, loodusõpetus K 13.40 – 14.25 (kokkuleppel) Šeila Mündi
Bioloogia, keemia, inglise keel, loodusõpetus E  ja N 13.45 – 14.30 (kokkuleppel) Aiki Jõgeva
Matemaatika E, T, K, N, R 7.30- 8.00 (kokkuleppel) Lilian Kuuse
Matemaatika N 13.30-15.00 (kokkuleppel) Lilian Kuuse
Eesti keel, matemaatika,
loodusõpetus, inimeseõpetus
E 12.45 – 13.30, K 14.00 – 14.40 Ülli Kelner
Inglise keel E, T, K, N, R 7.30- 8.00 (kokkuleppel) Daniela Ader
2. kl, 3. kl ingl. k, 6. kl ingl. k LÕK T ja K  pikapäeva tundide ajal Maarja Tamra
Koduõpe, loovtöö E 6. -7. tund Maarja Tamra
6. kl inglise keel K 7. tund Maarja Tamra
Vene keel K 14.30 – 15.15 Veera Ljubenko
Vene keel 5. klass N 13.05 – 13.245 (kokkuleppel) Silva Stepanova
Informaatika E 14.30 – 15.15 (kokkuleppel) Reet Raud
Eesti keel, matemaatika,
loodusõpetus, kirjandus, inimeseõpetus
T 13.05 – 14.30 (või kokkuleppel) Eve Säre
Kunstiõpetus, käsitöö E, R 13.40 – 15.00 (kokkuleppel) Ülle Lepiku
Eesti keel N 14.30-15.00 (või kokkuleppel) Tiia Pille
1. klass T 12.15 – 12.55, R 11.50-15.00 Ere Rekker-Mägi
Muusika R 12.45 – 14.25 (või kokkuleppel) Monika Toom
Liikumine (3. – 9. klass) E 14.45 – 15.30 Ülle Viitkin
Liikumine (1. – 5. klass) E 13.40 – 14.25 (või kokkuleppel) Anette Kasemets
Tööõpetus R 7. tund (osapoolte kokkuleppele jõudmisel) Taavi Mölder