Direktor Rait Laatsit

Tel: (+372) 5330 7063

Majandusjuhataja, spordimetoodik Kadri Nassar
Õppe- ja arendusjuht Silva Stepanova
Huvijuht Jana Kähr