Direktor Rait Laatsit
rait@koopakool.edu.ee
Tel: (+372) 5330 7063

Majandusjuhataja, spordimetoodik Kadri Nassar

Õppe- ja arendusjuht Silva Stepanova
silva@koopakool.edu.ee

Huvijuht Jana Kähr
jana.kahr@mail.ee