Direktor Tarmo Tammes
tarmo.tammes@koopakool.edu.ee
Tel: (+372) 5330 7063

Majandusjuhataja, spordimetoodik Kadri Nassar
kadri@koopakool.edu.ee

Õppe- ja arendusjuht

 

Huvijuht Jana Kähr
jana@koopakool.edu.ee