Direktor Kaire Hääl
direktor@koopakool.edu.ee
Tel: (+372) 5330 7063

Juhiabi Sirli Lumi
juhiabi@koopakool.edu.ee
Tel: (+372) 5308 1085

Majandusjuhataja Kadri Nassar
kadri.nassar@koopakool.edu.ee

Õppe- ja arendusjuht

Sotsiaalpedagoog Teri Voomets
teri.voomets@koopakool.edu.ee

Huvijuht Eliise-Mariin Sepp
eliisemariin.sepp@koopakool.edu.ee

Infojuht/haridustehnoloog Reet Raud
reet.raud@koopakool.edu.ee