Kääpa Põhikool võtab tööle
vanemkoka
Tööle asumise aeg 28.06.2021.a
Kandidaatidel palume saata avaldus e-kirjaga kool@koopakool.edu.ee
Info tel: 56684581 Kadri Nassar või 53307063 Rait Laatsit