Kääpa Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

muusikaõpetaja (töötamine osaajaga);
tehnoloogiaõpetaja (töötamine osaajaga);
vene keele õpetaja (töötamine osaajaga);
inglise keele õpetaja (töötamine osaajaga);
füüsika õpetaja (töötamine osaajaga, 4 tundi nädalas);
eripedagoog 1,0 ametikohta;
psühholoog 0,6 ametikohta.

Kandideerimisel ootame järgmisi dokumente:
avaldus;
elulookirjeldus;
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
motivatsioonikiri;
muud dokumendid, mida kandidaat oluliseks peab.

Kandideerimise tähtaeg 18.06.2024

Dokumendid palume esitada elektrooniliselt aadressile: juhiabi@koopakool.edu.ee
Lisainfo telefonil 5330 7063 Kaire Hääl või direktor@koopakool.edu.ee