Liis-Loreen Sepp – ÕE president, esindaja hoolekogus
Keitlin Kendaru – asepresident
Merit Hass – protokollija
Marion Prei
Tim Sadrak
Melissa Olesk
Kadiliis Kütt
Annabel Päästel
Kristofer Ojaveer
Sandro Kinsigo
Evelin Randva
Kelly Mihhailov