Laura Järvpõld – president
Liis-Loreen Sepp – asepresident
Patrik Huma – protokollija
Reio Paring – protokollija asetäitja
Eliisabet Raju – esindaja hoolekogus
Eleriin Hirv
Ragnar Ojaveer
Markel Puusepp
Liisi Parm
Keiti Nassar
Evelin Randva