Õpetajate koolitus

Kevadisel koolivaheajal 2017 toimus kogu Kääpa Põhikooli koolimeeskonnale koolitus Koolimeeskonna motiveeritud töötasakaal. Koolitusel soovitakse omandada koolimeeskonnas teadvustatud uute oskuste kasutamise ja motiveeritud töötasakaalu alaseid teadmisi, kus toimib üksteise mõistmisele toetuv ühtne meeskonnatöö ning sellele toetuv organisatsioonikultuuri edendamine. Kahepäevane koolitus toimub Pärnus Viking-SPA hotellis ja koolitajaks on Tartu Ülikooli õppejõud Kaia Kastepõld-Tõrs. Koolitusprojekti läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond ja tegevusi viib ellu SA Innove. Koolitusprojekti läbiviimiseks osaleti taotlusvoorus Eesti elukestva õppe strateegia 2020 programmis „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetaja ja koolijuhi professionaalse arengu toetamine“. Toetust taotleti koolipõhise koolimeeskonna õpiürituseks. Koolitusprojekt sai rahastuse täies mahus summana 4395.- €.