Inspiring studies and future careers

(Inspireerivad õpingud ja minu tulevane karjäär)

  

Erasmus+ projekt Inspiring Studies and Future Careers käivitus 2014. aasta sügisel ja lõppes augustis 2017. Projekti juhtpartneriks oli Kääpa Kool.

Partnerkoolid:

Vaalan Yhtenäiskoulu – Vaala, Soome
Friedrich-Spee-Gesamtschule – Paderborn, Saksamaa
Osnovna Skola Zaprudje – Zagreb, Horvaatia
IES Sabina Mora – Roldan, Hispaania

Peamine infoallikas on projekti koduleht: ka2inspiringstudies.wixsite.com/erasmus

Projekti kaart EL platvormil: bit.ly/2j29YEm

Veebruaris 2015 toimus õpetajate nõupidamine Paderbornis. Saadi omavahel tuttavaks ja kavandati edaspidiseid tegevusi. Saadi teada, kuidas Saksamaal õpilasi tulevaseks tööeluks ette valmistatakse.

Mais 2015 toimus nädalane õpilaste laager ja õpetajate projektikoosolek Kääpal. Tutvuti kohalike puiduettevõtete Kapa Puidu ja Sternobergiga ning Ritico jalatsivabrikuga. Õpilased tutvustasid vastastikku oma riike ja koolielu ning korraldasid elukutsevalikuga seotud tegevusi. Laagri ettevalmistamisest võtsid aktiivselt osa meie kooli 7. ja 8. klassi õpilased. Samal nädalal toimusid kooli olümpiamängud, millest võtsid osa ka meie partnerkoolide õpilased.

Detsembris 2015 oli viis õpetajat igast riigist koos Soomes Vaala koolis. Tutvuti Soome maailmatasemel koolisüsteemiga, kohaliku ettevõtluse ja tugisüsteemidega erivajadustega noortele.

Aprillis 2016 said õpilased ja õpetajad kokku Horvaatias ja novembris toimus projektikoosolek Hispaania partnerkoolis.

2017.a. maikuus tähistati Kääpa koolis koos väliskülalistega Euroopa päeva ja toimus viimane projektikoosolek.

Projektiaastate kestel toimus kõigis partnerkoolides hulgaliselt õppetööd mitmekesistavaid tegevusi. Kääpa koolis alustasime töövarjupäeva traditsiooni, jätkame karjääriõppega ja tööpraktika alase õpilasvahetusega.

Projekti edukuse märgiks on ka samade partnerite soov koos edasi tegutseda ja 2017. aastal algav uus Erasmus+ projekt.