ÕN 2018/19 õa

6. ÕN 29.08.2018

Päevakord

1) Õppeaasta lõpetamine;

2) Üldtööplaani arutelu;

3) Muud küsimused.

5. ÕN 14.06.2019

Päevakord

1) 9. kl lõpetamine;

2) Muud küsimused.

4. ÕN 06.06.2019

Päevakord:

1) III trimestri tulemused;

2) Pikendatud õppetöö määramine;

3)Muud küsimused.

3. ÕN 14.03.2019

Päevakord:

1) II trimestri tulemused;

2) IÕK määramine;

3)Muud küsimused.

2. ÕN 29.11.2018

Päevakord:

1) I trimestri tulemused;

2) IÕK määramine;

3)Muud küsimused.

1. ÕN 24.09.2018 (erakorraline)

Päevakord:

1) ÕN sekretäri valimine;

2)Õpetajate esindaja valimine hoolekokku;

3) Muud küsimused.