GLOBE on ülemaailmne koolide keskkonna- ja teadushariduse programm. Kääpa kool liitus programmiga 2000.aastal. GLOBE rahvusvaheline veeb asub siin

GLOBE programm on välja töötanud protokollid keskkonnamõõtmiste läbiviimiseks. Nende protokollide järgimine tagab selle, et tehtud mõõtmistel oleks ka teaduslik väärtus ning et neid oleks võimalik kasutada uurimistööde läbiviimiseks. Mõõtmisandmed sisestatakse GLOBE andmebaasi. Sellega tagatakse nende kasutatavus kõigile GLOBE programmis osalevatele koolidele ja teadlastele.

Atmosfäärimõõtmiste käigus vaadeldakse pilvede tüüpi, pilvisust, sademete hulka, ööpäevast maksimaalset ja minimaalset temperatuuri, õhuniiskust ja õhurõhku.Hüdroloogia mõõtmiste käigus määratakse vee temperatuur, selles lahustunud hapniku hulk, pH, leeliselisus, elektrijuhtivus ja läbipaistvus. Rohkem infot mõõtmiste kohta saab veebist www.globe.ee/juhendid/

Igal suvel toimuvad Eestis õppe-ekspeditsioonid, kus on alates 2001. aastast alati osalemas ka meie kooli õpilased. Kääpa kool on olnud pea- ja kaaskorraldaja kahel neist – Rõuges ja Valgemetsas.

Õpilased on osalenud ja saanud tunnustust GLOBE keskkonnaalaste uurimistööde konkurssidel ja osalenud rahvusvahelistel õppe-ekspeditsioonidel.

Veeanalüüse tegemas

 

Järve ääres veeproove kogumas

 

Uurimistulemusi analüüsimas

Õppe-ekspeditsioon algab

Oleme osalenud alates 2001.a.

Uurimistulemusi esitamas