Laps, kes võtab sõbraks looduse, muutub hingelt paremaks. (Artur Toom, looduskaitse rajaja Eestis)

2017. aastal alustas loodusteaduste huviring 5.-9. klassi õpilastele. Füüsika-, keemia-, bioloogia- ja geograafiaalaseid teadmisi ja oskusi arendav ning praktilist tegevust pakkuv huviring käivitus ja kestab kolm õppeaastat SA Archimedes Teeme+ programmi toel, mida rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik. Edaspidi jätkub ringitöö muude vahendite abil.

Kääpa kool on olnud pikka aega aktiivne loodusteaduste-alases tunnivälises tegevuses, aga meie koolis ei ole olnud regulaarselt toimivat loodusteaduste huviringi. Kui õpilane saab oma (esialgu veel väikest) huvi arendada, siis võib tekkida suurem huvi, mis suunab edasised õpingud loodusteaduste alale. Teadusringi tegevused võimaldavad loodusteadusi paremini mõista, annavad rohkem võimalusi õppekäikudeks, uurimuslikuks õppeks ja ise katsetamiseks.

Teadusliku maailmavaate kujundamine on oluline osa haridusest kõigil tasemetel ja vormides.

Projekti eesmärk ja tulemused:

1) Kääpa koolis on regulaarselt toimuv loodusteaduste huviring

2) Huviringil on olemas vajalikud õppevahendid ja koolitatud juhendajad.

3) On tugevnenud seosed kooliõpingute ja tööelu vahel.

4) Õpilased mõistavad paremini loodusteaduste olulisust tänapäeva maailmas.

5) Huviringi tegevus on jätkusuutlik, kooli huvitegevus on mitmekesistunud.

6) Koolis on loodusteadused muutunud populaarsemaks.

Teaduskommunikatsiooni konverents 2019 posterettekanne ringi tegevusest.