Eesnimi   Perenimi Õppeaine E-post
Toomas Asi tehnoloogiaõpetus toomas.asi@koopakool.edu.ee
Tiina   Juhanson algõpetus tiina.juhanson@koopakool.edu.ee
Aiki   Jõgeva bioloogia, keemia, inglise keel aiki.jogeva@koopakool.edu.ee
Daniela
  Das Neves Nascimento Ader inglise keel daniela.ader@koopakool.edu.ee
Eve   Kanger õpetaja, klassijuhataja 7. klass eve.kanger@koopakool.edu.ee
Anette   Kasemets liikumisõpetus, klassijuhataja 8. klass anette.kasemets@koopakool.edu.ee
Ülli   Kelner algõpetus, inimeseõpetus, klassijuhataja 2. klass, pikapäevarühma õpetaja ylli.kelner@koopakool.edu.ee 
Vally   Kikas õpiabi vally.kikas@koopakool.edu.ee
Raido   Kiss füüsika raido.kiss@koopakool.edu.ee
Lilian   Kuuse matemaatika lilian.kuuse@koopakool.edu.ee
Aiva   Ladva algõpetus, geograafia, klassijuhataja 1. klass aiva.ladva@koopakool.edu.ee
Ülle   Lepiku kunstiõpetus, tööõpetus ylle.lepiku@koopakool.edu.ee
Veera
  Ljubenko vene keel veera.ljubenko@koopakool.edu.ee
Anneli   Lätting raamatukoguhoidja anneli.latting@koopakool.edu.ee
Merlin Metsla inglise keel merlin.metsla@koopakool.edu.ee
Liina   Palgi eesti keel, kirjandus liina.palgi@koopakool.edu.ee
Tiia   Pille logopeed tiia.pille@koopakool.edu.ee 
Elle   Puusepp õpetajaabi elle.puusepp@koopakool.edu.ee
Reet   Raud informaatika, robootika, õpiabi, IT-spetsialist, haridustehnoloog, klassijuhataja 6. klass reet.raud@koopakool.edu.ee
Ere   Rekker-Mägi algõpetus, klassijuhataja 3. klass, pikapäevarühma õpetaja ere.rekkermagi@koopakool.edu.ee
Maarja   Tamra algõpetus, inglise keel, klassijuhataja 4. klass, pikapäevarühma õpetaja maarja.tamra@koopakool.edu.ee
Jaana   Tanilsoo inglise keel jaana.tanilsoo@koopakool.edu.ee
Janeli 
  Toomas
õpiabi, eripedagoog (lapsehoolduspuhkusel)
Katrin   Volman muusikaõpetus, klassijuhataja 5. klass katrin.volman@koopakool.edu.ee
Teri   Voomets HEV koordinaator, sotsiaalpedagoog teri.voomets@koopakool.edu.ee
Merike   Värs ajalugu, ühiskonnaõpetus, klassijuhataja 9. klass, õpiabi merike.vars@koopakool.edu.ee