Eesnimi   Perenimi Õppeaine E-post
Thomas   Apitius tehnoloogiaõpetus thomas@koopakool.edu.ee
Aiki   Jõgeva bioloogia, keemia, inglise keel aiki@koopakool.edu.ee
Daniela
  Das Neves Nascimento Ader inglise keel daniela.dnna@gmail.com
Ülli   Kelner algõpetus ylli.kelner@mail.ee 
Lilian   Kuuse matemaatika lilian@koopakool.edu.ee
Jana   Kähr huvijuht, võro kiil Jana.Kahr@mail.ee
Aiva   Ladva algõpetus, geograafia aiva.ladva@gmail.com
Ülle   Lepiku kunstiõpetus, tööõpetus yllepiku@hot.ee
Ivi   Lepland algõpetus leplandivi@gmail.com
Veera
  Ljubenko vene keel vsl63@mail.ru
Anneli   Lätting raamatukoguhoidja anneli.latting@gmail.com
Šeila   Mündi füüsika sheilamyndi@gmail.com
Liina   Palgi eesti keel liina.palgi@gmail.com
Tiia   Pille logopeed tiia@koopakool.edu.ee 
Reet   Raud arvutiõpetus, IT reet@koopakool.edu.ee
Edith   Saks muusika edith.oppar@mail.ee
Eve   Säre algõpetus anueve1@gmail.com
Maarja   Tamra algõpetus maarja.tamra@gmail.com
Karin   Tepaskent HEV koordinaator karin@koopakool.edu.ee
Ülle   Viitkin kehaline kasvatus ulle.viitkin@mail.ee
Merike   Värs ajalugu, ühiskonnaõpetus merike.vars@gmail.com
Janeli    Õim õpiabi, eripedagoog janelioim@gmail.com