Eesnimi   Perenimi Õppeaine E-post
Aiki   Jõgeva bioloogia, keemia, inglise keel, klassijuhataja 7.klass aiki@koopakool.edu.ee
Daniela
  Das Neves Nascimento Ader inglise keel daniela@koopakool.edu.ee
Anette   Kasemets liikumisõpetus anette.kasemets@koopakool.edu.ee
Ülli   Kelner algõpetus, inimeseõpetus, klassijuhataja 3.klass, pikapäevarühma õpetaja ylli@koopakool.edu.ee 
Lilian   Kuuse matemaatika lilian@koopakool.edu.ee
Helin   Kumm liikumisõpetus, pikapäevarühma õpetaja helin@koopakool.edu.ee
Jana   Kähr huvijuht, võro kiil jana@koopakool.edu.ee
Aiva   Ladva algõpetus, geograafia, klassijuhataja 2.klass aiva@koopakool.edu.ee
Maie   Langus üks ühele õpetaja 4.kl, õpiabi maie@koopakool.edu.ee
Ülle   Lepiku kunstiõpetus, tööõpetus yllel@koopakool.edu.ee
Veera
  Ljubenko vene keel veera@koopakool.edu.ee
Anneli   Lätting raamatukoguhoidja anneli@koopakool.edu.ee
Taavi   Mölder tehnoloogiaõpetus, pikapäevarühma õpetaja taavi@koopakool.edu.ee
Šeila   Mündi füüsika, õpiabi, haridustehnoloog sheila@koopakool.edu.ee
Liina   Palgi eesti keel, klassijuhataja 8.klass liinapalgi@koopakool.edu.ee
Tiia   Pille logopeed tiia@koopakool.edu.ee 
Elle   Puusepp õpiabi elle.puusepp@koopakool.edu.ee
Reet   Raud arvutiõpetus, robootika, IT-spetsialist, õpiabi reet@koopakool.edu.ee
Ere   Rekker-Mägi algõpetus, klassijuhataja 4.klass ere@koopakool.edu.ee
Rachel   Smit eripedagoog rachel@koopakool.edu.ee
Silva   Stepanova õppe- ja arendusjuht silva@koopakool.edu.ee
Eve   Säre algõpetus, klassijuhataja 5A.klass eve@koopakool.edu.ee
Krista   Zaklanac pikapäevarühma õpetaja krista@koopakool.edu.ee
Maarja   Tamra algõpetus, inglise keel, klassijuhataja 1.klass, pikapäevarühma õpetaja maarja@koopakool.edu.ee
Reena   Tigas inimeseõpetus, HEV koordinaator, sotsiaalpedagoog reena@koopakool.edu.ee
Marika   Toom eripedagoog/õpiabi marika@koopakool.edu.ee
Monika   Toom muusikaõpetus, klassijuhataja 5.klass, pikapäevarühma õpetaja monika@koopakool.edu.ee
Janeli 
  Toomas
õpiabi, eripedagoog (lapsehoolduspuhkusel)
Ülle   Viitkin liikumisõpetus, klassijuhataja 9.klass ylle@koopakool.edu.ee
Merike   Värs ajalugu, ühiskonnaõpetus, klassijuhataja 6.klass, õpiabi merike@koopakool.edu.ee