Eesnimi   Perenimi Õppeaine E-post
Toomas   Asi tehnoloogiaõpetus toomas.asi@koopakool.edu.ee
Aiki   Jõgeva bioloogia, keemia, inglise keel, klassijuhataja 9. klass aiki.jogeva@koopakool.edu.ee
Daniela
  Das Neves Nascimento Ader inglise keel, klassijuhataja 6. klass daniela.ader@koopakool.edu.ee
Eve   Kanger õpetaja 8A klass eve.kanger@koopakool.edu.ee
Anette   Kasemets liikumisõpetus, klassijuhataja 7. klass anette.kasemets@koopakool.edu.ee
Ülli   Kelner algõpetus, inimeseõpetus, klassijuhataja 1. klass, pikapäevarühma õpetaja ylli.kelner@koopakool.edu.ee 
Vally   Kikas õpiabi vally.kikas@koopakool.edu.ee
Hele   Kroon füüsika hele.kroon@koopakool.edu.ee
Lilian   Kuuse matemaatika lilian.kuuse@koopakool.edu.ee
Helin   Kumm õpetajaabi helin.kumm@koopakool.edu.ee
Jana   Kähr huvijuht, võro kiil jana.kahr@koopakool.edu.ee
Aiva   Ladva algõpetus, geograafia, klassijuhataja 4. klass aiva.ladva@koopakool.edu.ee
Ülle   Lepiku kunstiõpetus, tööõpetus ylle.lepiku@koopakool.edu.ee
Veera
  Ljubenko vene keel veera.ljubenko@koopakool.edu.ee
Anneli   Lätting raamatukoguhoidja anneli.latting@koopakool.edu.ee
Liina   Palgi eesti keel, kirjandus liina.palgi@koopakool.edu.ee
Tiia   Pille logopeed tiia.pille@koopakool.edu.ee 
Elle   Puusepp õpetajaabi elle.puusepp@koopakool.edu.ee
Reet   Raud informaatika, robootika, õpiabi, IT-spetsialist, haridustehnoloog, klassijuhataja 5. klass reet.raud@koopakool.edu.ee
Ere   Rekker-Mägi algõpetus, klassijuhataja 2. klass, pikapäevarühma õpetaja ere.rekkermagi@koopakool.edu.ee
Eve   Säre algõpetus, klassijuhataja 7A ja 9A klass eve.sare@koopakool.edu.ee
Maarja   Tamra algõpetus, inglise keel, klassijuhataja 3. klass, pikapäevarühma õpetaja maarja.tamra@koopakool.edu.ee
Marika   Toom õpetajaabi, pikapäevarühma õpetaja marika.toom@koopakool.edu.ee
Monika   Toom muusikaõpetus (lapsehoolduspuhkusel)
Janeli 
  Toomas
õpiabi, eripedagoog (lapsehoolduspuhkusel)
Ülle   Viitkin liikumisõpetus, pikapäevarühma õpetaja ylle.viitkin@koopakool.edu.ee
Katrin   Volman muusikaõpetus katrin.volman@koopakool.edu.ee
Teri   Voomets HEV koordinaator, sotsiaalpedagoog teri.voomets@koopakool.edu.ee
Merike   Värs ajalugu, ühiskonnaõpetus, klassijuhataja 8. klass, õpiabi merike.vars@koopakool.edu.ee