Eesnimi   Perenimi Õppeaine E-post
Toomas   Asi tehnoloogiaõpetus toomas.asi@koopakool.edu.ee
Aiki   Jõgeva bioloogia, keemia, inglise keel, klassijuhataja 8. klass aiki@koopakool.edu.ee
Daniela
  Das Neves Nascimento Ader inglise keel, klassijuhataja 5. klass daniela@koopakool.edu.ee
Anette   Kasemets liikumisõpetus anette.kasemets@koopakool.edu.ee
Ülli   Kelner algõpetus, inimeseõpetus, klassijuhataja 4. klass, pikapäevarühma õpetaja ylli@koopakool.edu.ee 
Lilian   Kuuse matemaatika lilian@koopakool.edu.ee
Helin   Kumm liikumisõpetus, pikapäevarühma õpetaja helin@koopakool.edu.ee
Jana   Kähr huvijuht, võro kiil jana@koopakool.edu.ee
Aiva   Ladva algõpetus, geograafia, klassijuhataja 3. klass aiva@koopakool.edu.ee
Maie   Langus õpiabi maie@koopakool.edu.ee
Ülle   Lepiku kunstiõpetus, tööõpetus yllel@koopakool.edu.ee
Veera
  Ljubenko vene keel veera@koopakool.edu.ee
Anneli   Lätting raamatukoguhoidja anneli@koopakool.edu.ee
Šeila   Mündi füüsika, õpiabi, haridustehnoloog sheila@koopakool.edu.ee
Liina   Palgi eesti keel, klassijuhataja 9. klass liinapalgi@koopakool.edu.ee
Tiia   Pille logopeed tiia@koopakool.edu.ee 
Elle   Puusepp õpiabi elle.puusepp@koopakool.edu.ee
Reet   Raud arvutiõpetus, robootika, IT-spetsialist, õpiabi reet@koopakool.edu.ee
Ere   Rekker-Mägi algõpetus, klassijuhataja 1. klass ere@koopakool.edu.ee
Eve   Säre algõpetus, klassijuhataja 6A. klass eve@koopakool.edu.ee
Krista   Zaklanac pikapäevarühma õpetaja krista@koopakool.edu.ee
Maarja   Tamra algõpetus, inglise keel, klassijuhataja 2. klass, pikapäevarühma õpetaja maarja@koopakool.edu.ee
Marika   Toom eripedagoog/õpiabi, pikapäevarühma õpetaja marika@koopakool.edu.ee
Monika   Toom muusikaõpetus, klassijuhataja 6. klass, pikapäevarühma õpetaja monika@koopakool.edu.ee
Janeli 
  Toomas
õpiabi, eripedagoog (lapsehoolduspuhkusel)
Ülle   Viitkin liikumisõpetus ylle@koopakool.edu.ee
Teri   Voomets HEV koordinaator, sotsiaalpedagoog teri.voomets@koopakool.edu.ee
Merike   Värs ajalugu, ühiskonnaõpetus, klassijuhataja 7. klass, õpiabi merike@koopakool.edu.ee