SOTSIAALPEDAGOOGI ÜLESANDED

Sotsiaalpedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärgiks on profülaktiline töö probreemsete laste ja peredega.

Sotsiaalpedagoog:

  • selgitab klassijuhatajate ning aineõpetajate kaudu välja probleemsed lapsed ja pered;
  • nõustab probleemidega lapsi ning nende vanemaid ja aitab leida probleemile optimaalse lahendi;
  • kuulab ära konfliktsituatsituatsioonis mõlemad osapooled ja toetab ning suunab lapsi lahenduse leidmiseks;
  • aitab leida ja toetab õpilaste seesmist motivatsiooni;
  • usub õpilase tahtesse, suunab teda delikaatselt arukatele otsustele, tunnustab ja respekteerib kasvavad noort inimest;
  • teeb tihedat koostööd kooli personali ja piirkonna lastekaitsetöötajaga ning noorsoopolitseiga, eesmärgiga luua toimiv võrgustik;
  • aitab leida ja toetab õpilaste seesmist motivatsiooni;
  • lahendada õpilaste ja õpetajate vahel ilmnenud probleeme;
  • respekteerib kolleegide ja õpilaste arvamusi ning väljendab vastutustundlikul viisil tunnustust ja kriitikat.
Teri Voomets sotsiaalpedagoog tel. 53607586 teri.voomets@koopakool.edu.ee