Alates 05.02.2019 on koolis tööl kooliõde Eve Rammul vorumaakooliode@gmail.com.

Olulised tegevused, kui inimene haigestub haridusasutuses viibides Haigestunu peab teavitama asutuse juhtkonda. Õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab asutuse juhtkonda. Õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid. Haigestunu isoleeritakse teistest, kasutades selleks sobivat ruumi. Haigestunule antakse kirurgiline mask, oluline on jälgida, et mask paigaldatakse õigesti. Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, tuleb helistada 112.
COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu (õpilase puhul tema vanem või seaduslik esindaja) teavitaks haridusasutust, kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust.

Allikas: https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf
(lk 9,10)

Kooliaasta algus on käes ja seoses ülemaailmse pandeemiaga (COVID-19) on praegu igal
inimesel (s.h õpilasel ja tema vanematel) isiklik vastutus ja kohustus tugevdada oma tervist,
hoolitseda enda eest ja pesta käsi, kasutada isiklikke kaitsevahendeid ning püsida haigena
kodus.
Eriline vastutus on lapsevanematel kooliealiste laste osas märgata oma lapse tervise
väiksemaidki muutusi halvenemise suunas ning võtta koheselt ette vajalikud meetmed.
Kui perekonnas on keegi haigestunud, siis tuleb esmalt võtta ühendust oma perearstiga ja
järgida ka Terviseameti soovitusi:
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-
19/lahikontaktse_juhis_alates1805.pdf

Lapsevanemad! Alati on piisav põhjus laps koolist koju jätta, kui lapsel esinevad või
ilmnevad haigustunnused (nt palavik, tugev nohu, häiriv kuiv köha jms haigustunnus
või tunnused). Haigussümptomitega lapse koolisaatmisel võivad nakatuda koolikaaslased
(k.a õpetajad, koolipersonal).

Eesti Terviseamet on koostanud juhised – ülemiste hingamisteede viirushaiguste (sh
koroonaviiruse COVID-19) osas:
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

Eve Rammul
kooliõde N14219