KÄÄPA PÕHIKOOL

Kooli tee 25 | Kääpa küla | Võru vald | 65545 Võrumaa | e-post: kool@koopakool.edu.ee

Direktor Tarmo Tammes
Tel: (+372) 5330 7063

Juhiabi Hanna-Liisa Moks
Tel: (+372) 78 75 514

Söökla
Tel: (+372) 78 75 526

 

Teenistuslikku järelevalvet teostab

Kooli pidaja – Võru  Vallavalitsus

Riiklikku järelevalvet teostavad