Emadepäeva kontsert

Avaldatud: 2 mai, 2024

Emadepäeva kontsert

neljapäeval, 9. mail kell 17.30 kooli aulas

Olete oodatud kogu perega!

 


Ootame meeskonda õppe- ja arendusjuhti

Avaldatud: 22 mai, 2024

Kääpa kool ootab oma meeskonda

ÕPPE- ja ARENDUSJUHTI (1,0 ametikohta)
* kellel on varasem kogemus haridusvaldkonnas eestvedavas rollis;
* kes on nüüdisaegse õpikäsituse asjatundja ning väärtustab kaasava hariduse põhimõtteid;
* kellel on hea suhtlemisoskus, kes tahab teha koostööd, tegutseda meeskonnaliikmena;
* kes tunneb end mugavalt tagasiside andja ja vastuvõtja rollis;
* kes peab oluliseks elukestvat õppimist ja professionaalset arengut;
* kellel on kogemused arendustegevuses.

Kandideerimisel ootame järgmisi dokumente:
* avaldus;
* elulookirjeldus;
* kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
* motivatsioonikiri;
* muud dokumendid, mida kandidaat oluliseks peab.

Kandideerimise tähtaeg 13.06.2024

Dokumendid palume esitada elektrooniliselt aadressile juhiabi@koopakool.edu.ee.
Lisainfo telefonil 5330 7063 või direktor@koopakool.edu.ee Kaire


Võru valla preemiareis I kooliastme õpilastele

Avaldatud: 16 mai, 2024

Täna toimus Võru valla preemiareis I kooliastme õpilastele. Kalevipoja Koda asub Jõgevamaa Kääpa külas. Seal said noored meie eepose legendi avastada väga kaasaegsel moel. Elistvere loomapargis saime näha näiteks piisonite vanni. Oli igati tore ja õpetlik päev.


II kooliastme preemiareis Lätti

Avaldatud: 15 mai, 2024

Võru vald premeeris täna oma koolide II kooliastme tublisid õpilasi reisiga Lätti. Esimeseks peatuspaigaks oli Ligatne, kus uudistasime Listüzise liivakivipaljandit. Paljandile olid ehitatud matkarajad. Saime piiluda mõnda keldrisse, mille endise paberivabriku töölised olid liivakivisse uuritanud. Seejärel liikusime Ligatne võrguparki. Nelja meetri kõrgusele puude vahele on ehitatud võrkude labürint. Pärast ronimist ja söögi pausi jätkasime teekonda Raksi kaameliparki. Seal elas palju sõbralikke loomi, keda sai sööta ja paitada.


Emadepäeva kontsert

Avaldatud: 9 mai, 2024

Emadepäeva kontsert algas direktori sooja tervitusega. Kontserdil sai nautida luuletusi, laule, pillimängu ja tantsunumbreid. Publik elas kaasa laste esinemistele lauldes ja plaksutades. Pärast kontserti ootas koridoris suupistelaud. Imelist emadepäeva!


Õppekäik Võru Kohtumajja

Avaldatud: 8 mai, 2024

9. klass külastas 8. mail karjääri- ja ühiskonnaõpetuse tunni raames Tartu Maakohtu Võru Kohtumaja. Jälgisime kohtuistungit, mille käigus kinnistasime juba õpitud teadmisi Eesti kohtusüsteemi kohta ning saime juurde uusi (nt kokkuleppemenetlus). Vestluses kohtunikuga tõdesime, et oluline on lõpetada põhikool ning jätkata haridusteed, sest kui haridust ei ole, on keeruline leida tööd, mis tagaks sissetuleku. Kahjuks näitab trend meie piirkonnas, et just koolitee pooleli jätnud või ainult põhiharidusega noored satuvad sagedamini seadusega pahuksisse või sõltuvuse küüsi. Täname kohtunik Anu Vilti, kes meid vastu võttis ja õpilastega pärast istungit vestles ning kohtusekretäri, kes selgitas, kuidas kohtus käitutakse. Oli huvitav ja mõtlemapanev õppekäik.