Õppekorraldus

Avaldatud: 25 veebruar, 2021

Teade!
Märtsikuus toimub 5.-9. klassidele distantsõpe tunniplaani alusel ja koolipäev algab kell 8.00.
Kooli tulevad 1.- 4. kl. õpilased ja samuti mõned õpilased teistest klassidest vastavalt
vajadusele ning infot eraldi kooli kutsutavate õpilaste kohta jagab klassijuhataja.
Informatsiooni selles osas, millisel moel edastatakse tunnitöö ja –ülesanded ning mis ajaks
need tuleb sooritada, annab e-kooli kaudu aineõpetaja.
Koolisisesed ringi- ja pikapäevarühma tunnid toimuvad 1. – 4. kl. õpilastele tavapäraselt.
Koolibussi sõidugraafik jääb endiseks.
Distantsõppe korraldus asub siin: https://koopakool.edu.ee/wp-content/uploads/2021/01/Distantsoppe-korraldus.pdf

Täiendav informatsioon direktorilt (01.03.2021)!
Lähtudes olukorrast, et meie koolis nii nagu kogu riigis kehtib osaline distantsõpe (koolimajas viibivad 1.- 4. klassi ja eraldi kooli kutsutud õpilased) algavad õppetunnid kõigile (nii distants- kui ka kontaktõppe õpilastele) kell 8.00 ja me järgime tavatunniplaani. Selle tingib asjaolu, et mitmed õpetajad peavad õppepäeva jooksul andma nii kontakt- kui ka distantstunde. Meie kooli distantsõppekorras (kehtib täies mahus üldise distantsõppe puhul) välja toodud õppepäeva alguse- ja lõpuaeg hetkel ei kehti, küll aga tegutseme teiste seal olevate punktide järgi.


Võru valla tunnustus

Avaldatud: 19 veebruar, 2021

Võru valla aasta hariduselu edendaja on Kääpa Põhikooli direktor Rait Laatsit. Palju õnne!


Aastapäeva tervitus!

Avaldatud: 19 veebruar, 2021

Kallis koolipere tervitan teid südamest saabuva Eesti Vabariigi 103. aastapäeva puhul!
Elagu Eesti!

Rait Laatsit
Kääpa kooli direktor