Ootame oma meeskonda

Avaldatud: 27 juuni, 2024

Kääpa Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

saksa keel (töötamine osaajaga);
tehnoloogiaõpetaja (töötamine osaajaga);
vene keele õpetaja (töötamine osaajaga);
inglise keele õpetaja (töötamine osaajaga);
füüsika õpetaja (töötamine osaajaga, 4 tundi nädalas);
eripedagoog 1,0 ametikohta (vanemapuhkusel viibiva töötaja asendaja);
õppejuht 1,0 ametikohta.

Kandideerimisel ootame järgmisi dokumente:
avaldus;
elulookirjeldus;
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
motivatsioonikiri;
muud dokumendid, mida kandidaat oluliseks peab.

Kandideerimise tähtaeg 14.08.2024

Dokumendid palume esitada elektrooniliselt aadressile: juhiabi@koopakool.edu.ee
Lisainfo telefonil 5330 7063 Kaire Hääl või direktor@koopakool.edu.ee


Kantselei lahtiolekuajad

Avaldatud: 20 juuni, 2024

Kääpa kooli kantselei suveperioodi lahtiolekuajad:
21.06-1.08 kantselei suletud;
augustis avatud kell 9.00-12.00.
Erandkorras võimalik kontakteeruda numbril 53081085.


Põhikooli lõpuaktus

Avaldatud: 15 juuni, 2024

15. juunil toimus Kääpa Põhikooli 189. lennu pidulik aktus, lõputunnistuse said 13 noort.


Kevadkontsert Kääpa hooldekodus

Avaldatud: 7 juuni, 2024

7. juunil toimus õppeaasta teemakuude, sedapuhku “Kodupaiga mustrite võlu ja vägi”, raames Kääpa hooldekodu juures väike, kuid armas kevadkontsert. Ligi tunnipikkusesse kontserti mahtus laulu, tantsu, luulet ja pillimängu.

Suur tänu kõigile laulu- ning tantsulastele ja noortele! 1.- 3. klassi õpilased õp Katrini juhendamisel, 9. kl noormehed Markuse pillimängu saatel, Harlis mängis kitarri ning Mari-Leen laulis soololaulu, esinesid nii Kääpa kooli nooremad kui ka vanemad tantsijad, lõpulugu lauldi ja tantsiti koos.
Aitäh majandusjuhataja Kadrile igakülgse abi ning helitehniku teenuse eest. Aitäh Kristale ning õpetajatele, kes abistama ja saatma tulid!
Suur tänu õp Erele rahvatantsu õpetamise eest!

Kääpa kooli õpilased ja töötajad soovivad hooldekodu perele kaunist ja päikeselist suveootust!

Vabad ametikohad

Avaldatud: 7 juuni, 2024

Kääpa Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

muusikaõpetaja (töötamine osaajaga);
tehnoloogiaõpetaja (töötamine osaajaga);
vene keele õpetaja (töötamine osaajaga);
inglise keele õpetaja (töötamine osaajaga);
füüsika õpetaja (töötamine osaajaga, 4 tundi nädalas);
eripedagoog 1,0 ametikohta;
psühholoog 0,6 ametikohta.

Kandideerimisel ootame järgmisi dokumente:
avaldus;
elulookirjeldus;
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
motivatsioonikiri;
muud dokumendid, mida kandidaat oluliseks peab.

Kandideerimise tähtaeg 18.06.2024

Dokumendid palume esitada elektrooniliselt aadressile: juhiabi@koopakool.edu.ee
Lisainfo telefonil 5330 7063 Kaire Hääl või direktor@koopakool.edu.ee