Tutipidu

Avaldatud: 28 mai, 2019

Täna helises 9. klassi õpilastele viimast korda koolikell.


Erasmus+ projektikoosolek

Avaldatud: 24 mai, 2019

20. – 25. mail olid koolis 32 väliskülalist viiest riigist. Toimus Erasmus+ projektikoosolek. Esmaspäeval tutvusid partnerkoolide õpilased ja õpetajad Tallinna ajaloo ja tänapäevaga. Pika Hermanni tornist avanesid kaunid vaated.
Teisipäeval koguneti kooli aulasse, kus tervitussõnu lausus direktor ja kõne pidas külaline Aigi Young Europe Direct Võru keskusest (Võrumaa arenguagentuurist). Partnerkoolide esindajad tutvustasid ennast ja oma kooli videoklippide abil. Eesti keele ja laulupeoaasta tähistamiseks lauldi ühiselt vana rahvalaulu “Juba linnukesed…”. Horvaatide juhendamisel toimus esimene õpituba ja pärastlõunal käidi Munamäel ning Rõuges.
Kolmapäev veedeti Tartus. Eesti Rahva Muuseumis toimus õpituba “Kes või mis on eestlane?”. Õpilased uurisid oma maa kultuuri seoseid eesti kultuuriga. Futuruumis said nii mõnedki oma esimese VR kogemuse. Tutvusime Tartu oluliste paikadega ja sõideti lodjaga.
Neljapäeval toimusid kolme partnerkooli õpitoad. Meie 9. klassi õpilased juhendasid postrite tegemist teemal infotehnoloogia hariduses ja igapäevaelus. Ungarlaste juhtimisel arutleti sotsiaalmeedia plusside ja miinuste üle ning soomlaste õpituba tegeles küberkiusamise teemaga. Vaheajal tehti ühisvõimlemist ja mängiti soomlaste rahvamängu Mölkky. Pärastlõunal matkasime päikesesoojas Meenikunno rabas. Õhtu veetsid külalisõpilased majutusperedega ja õpetajad Tiril Maamehe Golfi talus.
Reedel, 24. mail oligi käes Erasmus+ projektikoosoleku viimane päev. Toimus kaks õpituba, kus sakslaste ja hispaanlaste juhtimisel püüti mõista valeuudiste, valeinfo ja propaganda temaatikat. Osalejad andsid tagasisidet nädala kohta. Meie rõõmuks oli see üldiselt hea ja nädalat olid nautinud nii õpilased kui õpetajad. Lõpetuseks korraldasid meie 9. klassi õpilased rahvusvahelise jalgpallimatši.


Tunnustused looduskaitsekuul

Avaldatud: 14 mai, 2019

Looduskaitsekuu avamisel kuulutati välja tänavune Eerik Kumari looduskaitsepreemia ja kuue looduskaitsemärgi saajad.
Eerik KUMARI preemia pälvis teadlane Marju KÕIVUPUU.
Looduskaitsemärgid pälvisid:
Anne NURGAMAA – Alutaguse looduse- ja kultuuriloo uurija ja kaitsja, Iisaku muuseumi üks eestvedajaid.
Tal on väljapaistev roll Alutaguse Rahvuspargi loomisel ja arendamisel ning Eesti Looduskaitse Seltsi Alutaguse osakonna
töö korraldamisel ja juhtimisel. Õnnitleme Annet tunnustuse puhul!
Karin POOLA – Palade keskkonnahariduskeskuse ülesehitaja ja arendaja,
Avo ROSENVALD – puisniitude hooldaja Matsalu lahe põhjakaldal ja Alam-Pedjal,
Aiki JÕGEVA – Kääpa kooli õpetaja, Bioloogiaõpetajate Ühingu president, GLOBE programmi ja Scientixi saadik Eestis.
Uudo TIMM – lendorava uurija ja kaitsja.
Ester VALDVEE – orhideede tutvustaja ja kaitsele kaasaaitaja.


Metsaistutus

Avaldatud: 10 mai, 2019

Meie kooli 8. klass käis 10. mail RMK langil metsa istutamas. Istutasime istutustoruga männitaimi.
Statistika ütleb, et RMK istutab igal aastal 15 taime ühe eesti elaniku kohta. Taimi me kokku ei lugenud aga oma kooli õpilaste jao ikka ületasime.
Aitäh tublidele metsalistele!


Emadepäev

Avaldatud: 6 mai, 2019

9. mail kell 18.00 tähistame Kääpa kooli aulas EMADEPÄEVA.


Robootika päev AHHAA Teaduskeskuses

Avaldatud: 4 mai, 2019

Robootikaringi lapsed võtsid osa 04. mail Tartus AHHAA teaduskeskuses toimunud robootika päevast. Kääpa kool oli esindatud nelja võistkonnaga. FIRST LEGO League Jr. 2018/19, hooaeg kandis nime Kuumissioon. Laste ülesandeks oli uurida Kuud ja mõelda, kuidas saaks Kuu peal elamine enda jaoks mõnusaks teha. Seejärel tuli LEGO elementidest ehitada Kuubaas ja rakett, millega võiks Kuule lennata. Meeskonnad meisterdasid uutest teadmistest plakati, mida koos oma Kuubaasiga FIRST LEGO League Jr. näitustel kohtunikele ja teistele meeskondadele näidatata. Üritus lõppes autasustamisega. Lisainfo ürituse kohta https://www.firstlegoleague.ee/flljr/about/


Tulevane 1. klassi õpilane

Avaldatud: 4 mai, 2019

Tere tulevane 1. klassi õpilane, ootame sind koos vanematega 07. mail kell 17 kooli aulasse infopäevale.


Kooliteatrite festival

Avaldatud: 4 mai, 2019

Algklasside vabariikliku kooliteatrifestivali laureaadid ja eripreemia ansamblimängu eest. Aprilli lõpul saavutasid LAUREAADI tiitli ka põhikooli näiteringi näitlejad! Õnnitleme osalejaid! Täname juhendajat Kadi Kronbergi.


Kääpa koolis taaselustati laulupidude traditsiooni algusaega

Avaldatud: 2 mai, 2019

Kääpa kool osales mai alguses Eesti Rahva Muuseumi ning Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi eestvedamisel toimunud ajarännakul 1869. aasta maikuusse. Siis tegid mitmed meeskoorid ning puhkpilliorkestrid üle Eesti ettevalmistusi retkeks Tartusse, esimesele laulupeole. Üle-eestiline ajarännak oli pühendatud 150 aasta möödumisele esimesest laulupeost.
Ajarännakul osales kogu koolipere. Päeva juhatas sisse ja hiljem pidas kokkuvõtva kõne kooli direktor Rait Laatsit, kellel oli ajarännakul täita hoopis vallavanema roll. Üheskoos lauldi, riietuti, pakiti toidukraami ning arutleti tolleaegsetel päevapoliitilistel teemadel.
Algklasside õpilased, kes laulupidude traditsioonist veel nii palju ei tea, said tegeleda ühe tunni jooksul kas leivaküpsetamise, püürüse valmistamise, rahvamängude-laulude või rahvapillidega. Leivaküpsetamist juhendas lapsevanem Triin Toom, kes oli tähtsaks päevaks vanaemalt laenanud 150 aasta vanuse leivamõhe. Püürüst ehk moodsas keeles visplit aitasid meisterdada kaks vahvat vanaisa. Saja viiekümne aasta taguseid rahvalikke mänge ja laule tutvustas Piret Kahre, kellega koos neid ka mängiti ja lauldi. Eriti vahva oli pähklimäng, sest mängus sai võita päris pähkleid. Vanemaid rahvapille näitas ning andis isegi katsuda Karin Tepaskent. Teda aitas 6.klassi õpilane Eliisabet Raju, kes mängis loo “Kats kitse” ja peale selle tutvustas karmoška ja lõõtspilli erinevusi.
Vanem kooliaste loositi loodusliku materjali abil küladeks. Nii tekkisid Kiviküla, Kuusekäbi küla, Männikäbi küla ja Tammetõru küla. Valiti külavanemad. Kellel oli võimalik, kandis rahvariideid või tolle aja vaimus kostüüme.
5.-9.klassi õpilastele oli ajarännaku sisu koondatud nelja erinevasse töötuppa, milles kõigis sai kordamööda osaleda. Teadmisi jagasid töötubade juhendajad.
Kooriproovi töötoas tutvuti esimesel laulupeol kõlanud lauludega ning põhjalikumalt õpiti neist kahte: Fredrik Paciuse “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm” ning Aleksander Kunileiu “Mu isamaa on minu arm”. Kooriproovi vedasid eest muusikaõpetaja ning dirigent Elise Võsu ja eluaegne koorilaulja, eesti keele õpetaja Liina Palgi.
Rahvariiete töötoas riietati üks neiu ja noormees Vastseliina kihelkonna rahvariietesse. Suurte kogemustega rahvatantsujuht Kai Laanemaa rääkis rahvariiete kandmise tähendusest, sest paljud riideesemed kannavad endas lisainformatsiooni. Pole sugugi ükskõik, kuidas sõlmida vööd või missugust peakatet kanda.
Poliitika töötoas uuris arutelule saabunud külarahvas ajalooõpetaja Merike Värsi juhendamisel Vene keisririigi kaarti: leiti Eesti asukoht selles suures impeeriumis. Arutleti Aleksandre II tegevuse üle ning koos tunti pildilt ära Jannsen, Koidula, Jakobson ja Hurt. Põhjalikumalt tutvuti laulupeoaasta juhtfiguuride seisukohtadega ning viidi isikutega kokku poliitilisi vaateid ning ettevõtmisi.
Toidukraami pakkimisest ning raha soetamisest-hoidmisest pajatas Põlva Talurahvamuuseumi pedagoog Marge Luude. Laulupeole tuli kaasa võtta mitme päeva toiduvaru. Kuidas seda tehti? Eks laulupesaginas tuli ju olla ettevaatlik ja osata oma asju hoida nii, et need võõra kätte ei satuks.
Ajarännak kestis kokku kolm tundi. Päeva lõpetas ülekoolilise ühendkoori laul. Koolisööklasse jõudes ootas ajarändajaid veidi ebatraditsiooniline toit: tavalise riisi kõrval sai valida lihakastme juurde kruubiputru ja ka karaskit. Meeleolukas kiikamine 150 aasta taha andis mõtteainet veel edasisekski.
Esimese üldlaulupeo juubeli kõrval meenutas Kääpa kool ka J. V. Jannsenit, kelle sünnist möödub 16. mail 200 aastat.


4. klassi meisterdused

Avaldatud: 2 mai, 2019

Ajarännaku päeva raames valmistasid 4.klassi õpilased püürüst. Aitäh vanaisadele, kes seda meile õpetasid!