Logopeed selgitab välja suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse ning hääle ja kõne sujuvuse probleemidega õpilased. Arendab, taastab või kompenseerib õpilaste kommunikatsioonivõimet. Viib läbi tunde, kus toimub kõnearendus, lugemisoskuse arendamine ning kirjaliku kõne korrektsioon. Septembris uurib logopeed õpilaste suulise ja kirjaliku kõne arengut.

Logopeedilist abi saavad lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilased. Logopeedilise õpiabi tunnid toimuvad individuaal- või rühmatundidena. Logopeed valib tööks sobilikud meetodid ning määrab abi sageduse lähtudes õpilase kõne erivajadusest, raskusastmest ja võimetest. Nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid. Osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus, vajadusel suunab teiste erialaspetsialistide poole. Jälgib õpilaste kõne ja kommunikatsioonioskuste arengut, analüüsib ning dokumenteerib töötulemusi vastavalt seadusandlusele.

Tiia Pille logopeed tiia@koopakool.edu.ee