Juba nooremast kiviajast asustatud Kääpa külas, mille nimi pärineb nähtavasti palju hilisematest, 6.-10. sajandi kääbastest, jõuti omaette kooli rajamiseni XIX sajandi teisel veerandil. Varem käisid tollal Võru valla idaserva jääva küla lapsed Navi koolis.

Esimesed teated korrapärasest koolitööst Kääpal pärinevad aastast 1835. Koolmeistriametit pidas algul talumees Mikk Sibbol. Juhan Kausta poolt koolimaja asemeks antud maatüki peale toodi Rinne talu maadelt ja laoti uuesti üles 3 korda 3 sülla suurune tare, millele tehti savipõrand ja kaks nelja ruuduga akent ning pandi uus õlgkatus. Järgmine, XIX sajandi keskpaiku rajatud koolimaja koos hilisema juurdeehitusega, on Võrumaa vanima maa-koolihoonena tänapäevani kasutuses. Õppetöö selles majas lõppes seoses uue hoone valmimisega 2002 aastal. Praegu asub majas kooli muuseum ja arhiiv. Praeguse koolihoone nurgakivi pandi 17. juunil 1938. Iga päev oli ehitusel tööl 38 alalist töömeest, meister Al-der Nuija ja tema poja Haraldi juhatusel sai hoone sügiseks katuse alla, ehitusele kulus veidi üle 50 000 krooni. Kääpa uue koolimaja avamine toimus 17. septembril 1939 pooletuhande inimese osavõtul. Pidukõne pidas Võrumaa koolide inspektor J. Reinet ja hoone pühitses Karula koguduse õpetaja Karl Kiisk. Koolimaja valmimise 50. juubelit tähistati pidulikult 1989. aastal, mil peeti meeles ka kooli 154. aastapäeva.

1998/99. õppeaastal õppis Kääpa koolis 124 last ja neid õpetas 15 õpetajat. 2002 aastal algas kooli ajaloos jällegi uus ajajärk. Valmis juurdeehitus ja renoveeriti vana hoone. Tegu on igati modernse koolihoonega, milles on täissuuruses võimla ja avarad klassiruumid. Meie praegustest tegemistest saab lähemalt lugeda kooli kroonikast.