Pikapäevarühma meelespea!
● Pikapäevarühma arvatakse õpilane vanema vormikohase avalduse alusel.
● Pikapäevarühma tegevused on jagatud kahe juhendaja vahel
● Õpilane tuleb kohe peale õppetundide lõppu pikapäevarühma ruumi
● Kui õpilane liigub PP-rühma ruumis välja, teavitab ta sellest õpetajat
● PP-rühmas on võimalus ära teha kodused ülesanded
● Pikapäevarühmas osalemise kohta on Stuudiumis päevik.
● Erakorralisest lahkumisest teavitab vanem PP-õpetajat. Vastasel korral märgitakse ta puudujaks.

Pikapäevarühma töökorraldus