Sept. 2013 – märts 2014 Teaduse populariseerimise projekt: Teadusnädalad Kääpa koolis
Projekti toetab Eesti Teadusagentuur ja HTM. Toimub 5 teadusnädalat (bioloogia-, keemia, geograafia-, füüsika- ja tehnoloogianädal), mille käigus kutsume külalisi, käime õppekäikudel, koostame stende jms. Projektijuht Aiki Jõgeva

2013 – Võrumaa lapsed õpivad ujuma
Päästeameti projektikonkurss „Õnnetuste ennetamine 2013“, mille raames 2. klassi õpilased käisid 7 korda ujumise algõppe kursustel ujulas.
2012-13

2012/13 õppeaastal projekt „Linnud meie ümber algklassiõpilaste silme läbi“
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastus keskkonnahariduslikule projektile. Projekti eesmärgiks oli aktiivõppe rakendamine Eestis enamlevinud linnuliikide tundmaõppimisel ning õpilaste keskkonnateadlikkuse kujundamine. Projektijuht Anita Kikas

Okt.-nov. 2012 Energiasäästunädal
Osalesime üleriigilises projektis, tegevused oma koolis (õpilaste initsiatiivgrupp 7.klassist koos õp. A. Jõgevaga, õpilaste ettekanded, heade ideede kogumine jms).

Mai 2013 Tiigrihüppe Ideelaadal
7.klass ja klassijuhataja A. Jõgeva käisid Tallinnas ideelaadal tutvustamas inGenious projekti, milles meie kool on osaline.

Mai 2013 kosmoseprojekt
Sänna Kultuurimõisa projektis osalesid 7.- 8. klass. Kunsti-ja bioloogiaõpetaja koostöö tulemusena valmis kunstitundides kosmoseteemaline loovtöö „Päikesesüsteemi makett“ ja auhinnaks oli õppepäev Sänna Taevarajal. Juhendajad Ülle Lepiku ja Aiki Jõgeva.

Tiigrihüppe SA Arendusprojekt
sihtotstarbeliste vahendite ostmiseks. Projektijuht Kalle Jõgeva

2011-2012: KIK-i projekt: Sinasõprus keemiaga aitab elada tervislikult ja keskkonnasäästlikult
Selle projektiga tähistasime rahvusvahelist keemia aastat, toimusid viktoriinid, õppekäigud keemialaborisse, muuseumitesse ja loodusesse, teadusteatri etendus jms. Projektijuht Aiki Jõgeva

KIK-i projekt: Oma silm on kuningas looduse mitmekesisuse märkamisel – algklassid
Eesmärk on aktiivõppemeetoditel õppekava toetava keskkonnaharidusliku õppeprogrammi läbiviimine. Õpikeskkonda laiendatakse klassiruumist välja loomaaeda, botaanikaaeda, Jägala joale. Arendatakse õpilaste loodusteaduslikku kirjaoskust, väärtustatakse säästvat eluviisi, väärtustatakse elu mitmekesisust. Projektijuht Anita Kikas

Tiigrihüppe SA Innovaatiline kool 2011
Projekti eesmärk on luua innovatiivsed tehnilised õppetingimused ainetundide läbiviimisel, ITK vahendite hankimine. Projektijuht Reet Raud.

2011 – 2012 õ.-a. Keemia ja bioloogia õpikojad
TÜ Teaduskooli õpikodades osales kaks lõpuklassi õpilast koos aineõpetajaga.

Nov. 2011 Robotiteater
Koolis käisid noormehed MTÜ-st Robootika, kes õpetasid meie lastele Lego robotite programmeerimist. Osalesid 6.-7.klassi õpilased.

Jaan. 2012 GLOBE atmosfääripäev ja õhusaaste mõõtmise projekti koolitus
Algab koolide õhusaaste mõõtmise projekt, kus osaleb 20 kooli Eesti eri paikadest. Õpilased mõõdavad aasta jooksul nelja kahenädalase perioodi jooksul õhu tahma- ja saastegaaside sisaldust. Juhendaja Aiki Jõgeva.

2011-12 eTwinningu projekt „My Day”
Projekti raames 5. klassi õpilased saavad suhelda inglise keeles omaealiste õpilastega Slovakkiast ja Rootsist. Juhendaja Anita Kikas.

2011 – 2014 inGenious projekt
European Schoolnet-i koordineeritav projekt, mille käigus testitakse õpilastega tööstusettevõtete poolt loodud õppematerjale (inglise keeles). Juhendaja Aiki Jõgeva.

2010 Archimedese koostöö kuldõun
Kandideeriti auhinnale pikaajalise rahvusvahelise koostööga ja saadi Kuldõun 2010 – projektijuht Aiki Jõgeva.

2009 – 2011 CloudSat CloudSat
Projekti raames õpilased pildistasid taevast kindlatel kellaaegadel, mil satelliit meist üle lendas. Andmed saadeti USA-sse, kus teadlased võrdlesid satelliidipilte maalt tehtud piltidega. Septembris 2010 käisid kaks vaatlusi teinud õpilast Saksamaal CloudSat-i konverentsil, kus tegid inglise keeles ettekande meie tööst.

2010 – … GLOBE keskkonnaalaste uurimistööde konkursid ja konverentsid
Igal aastal kirjutab mõni õpilane uurimistöö ja esineb konverentsil. Tavaliselt oleme parimate seas. Juhendaja A. Jõgeva

2010 -2011 Matkates neljal aastaajal
MTÜ Piusamaa projektis osalesid vanemad klassid. Käidi Võrumaal matkamas, juhendajateks Alar Sikk ja Tõnu Jürgenson.

2010 – 2011 Keemia õpikojad
TÜ teaduskooli projektis teadushuvilistele õpilastele osales üks õpilane ja aineõpetaja.

KEAT
Projekt „Kaitse end ja aita teist“ (KEAT) eesmärk on anda 6.-8. klasside õpilastele turvalisuse õppekava alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi. KEAT raames koolitatakse 8. klasside õpilasi vastava eriala spetsialistide või õpetajate poolt. Projekt lõpeb laagriga. Projekt toimub igal aastal uuesti.

2010 „EOK tuleb kooli“
Projekti eesmärk oli sporditarvete hankimiseks rahastamise saamine. Selle tulemusel paranesid kehalise kasvatuse tundide ja treeningute läbiviimise võimalused koolis ja spordivõistkond sai ühtsed särgid. Projektijuht Enn Viitkin

Nordplus 2010 – 2011
Põhja- ja Baltimaid hõlmava Nordplus programmi eesmärgiks on tugevdada ja arendada Põhjamaade hariduskoostööd. See on Euroopa elukestva õppe programmi osa. Koos oma partnerkooliga Soomest Vaalast (Vaalan Yhtenäiskoulu) toimub projekt “Rahus loodusega”, mille käigus õpitakse paremini tundma meid ümbritsevat looduskeskkonda ja tervislikku ning looduslähedast eluviisi. Septembris käisid 15 õpilast ja 3 õpetajat Soomes, kus koos soomlastega sõideti Lapimaale looduslaagrisse. Toimusid matkad ja õppekäigud kohaliku looduse ja kultuuri tundmaõppimiseks. Maikuus tulid 15 soome õpilast ja kolm õpilast Võrumaale, kus koos meie kooli 8.klassiga toimus Seedri talus teine looduslaager. Laagri korraldamiseks taotleti ja saadi raha KIKi projektist. Projektijuht Aiki Jõgeva

In Darwin’s Footprints (Darvini Jälgedes) 2009
Väliuuringute Nõukogu Suurbritannias Shropshire’s (The Field Studies Council) korraldas rahvusvahelise projekti kuulsa loodusuurija Charles Darwini 200 sünniaastapäeva tähistamiseks . Osalesime selles koolis ainsa Eesti koolina. Õpilased tegelesid bioloogilise mitmekesisuse uurimisega oma kooli ümbruses, käisid õppekäikudel ja saatsid infot partnerkoolidele Inglismaal. Meie kooli partneriks oli Whittington Primary School. Pärast projekti lõppu külastas meie kooli C. Darwini pojatütre pojapoeg Randal Keynes ja meie tegmiste vastu tundis huvi BBC ja ilmus artikkel.

20 aastat Berliini müüri langemisest 2009
Projekti korraldaja oli Prantsusmaal tegutsev Euroopa Animatsiooniühing (Association European Cartoon Animation). Igast Euroopa riigist osales üks või mitu kooli ja igas riigis lasti 9.novembril 2009.a. lendu 99 sinist õhupalli, millel küljes kirjakesed kooli kontaktandmetega ja mis sümboliseerisid piirideta Euroopat. Meie kool esindas Eestit. Kõigepealt tegi ajalooõpetaja ettekande Berliini müürist ja Euroopa ajaloost, siis läks kogu kool õhupalle lennutama. Kahjuks ei saanud me oma kirjadele vastuseid.

Comenius 2006 -2009
Rahvusvaheline projekt, mis kaasab koolid Eestist, Soomest, Saksamaalt ja Ungarist.
2009.a. lõppes järjekordne 3-aastane Comenius 1 projekt „Loodus ühendab inimesi”. Lõpparuannet hinnanud ekspertide arvates vääris projekt erilist esiletõstmist. Projekti tulemused väärivad tutvustamist laiemale pedagoogilisele avalikkusele. Projekt saab anda panuse Eesti (ja ka teiste riikide) loodusainete arendamisse nii õppesisu kui ka metoodika seisukohalt (Archimedes, Tallinn 11.11.2009).

This Is A Journey
aasta kevadel liitusime selle internetipõhise rahvusvahelise säästva arengu teemalise projektiga. Projekt on lõppenud.

Keelelaager
Integratsiooni Sihtasutuse toel on alates 1999 aastast õpetatud vene noortele eesti keelt. Laagrites osalevad Narva 6. Keskkooli ja tugiõpilastena meie kooli õpilased. Projekt on lõppenud.

Comenius 2000 – 2003
on programm koolihariduse edendamiseks koolidevahelise koostöö kaudu.
Selles Euroopa Liidu hariduskoostööprogrammis osalevad Euroopa Liidu ja Euroopa Majandusruumi riigid, lisaks Ida-Euroopa riigid.
Meie kool osales noorte tööhõive alases projektis aastatel 2000-2003. Kääpa kooli partneriteks olid Vaala kool Soomest ja Friedrich von Spee Gesamtschule Paderbornist Saksamaalt. Projekti kohta saab infot ka meie partnerkoolide lehekülgedelt.
Kuigi projekt on ametlikult lõppenud, koostöösuhted koolide vahel kestavad.

GLOBE
on ülemaailmne koolide keskkonnaprogramm, millest võtavad osa kooliõpilased 70 riigist, nende hulgas ka õpilased Kääpa koolist.
Eesti ühines programmiga 1996. aastal, meie kool 1999. aasta sügisel, kui saime Internetiühenduse. Õpilased teevad regulaarseid keskkonnamõõtmisi ja andmed saadetakse Interneti kaudu GLOBE keskusesse USA-s. 2013 GLOBE õhusaaste mõõtmise projekt jätkub, II mõõtmisaasta. Üks õpilane kirjutas kevadel sellest uurimistöö. Plaanis on veel üks uurimistöö.

Tere, Kevad
oli Eesti esimene eestikeelne elektronsidel tuginev koolidevaheline projekt, mis toimus aastatel 1994-1998. Meie õpilased osalesid esimest korda 1997 ja 1998 aastal. Jälgisime kevade jooksul indikaatoriliike, mis näitavad kevade saabumist. Osalemiseks saime abi Evi Tarrolt. Aitäh!
Kevadel 2001 projekt jätkus, algklassidega osaleme igal kevadel.

Spare
Norra Maa Sõprade Klubi poolt korraldatud koolide energiaprojekt, kus osaleb 11 Euroopa riiki. Meie õpilased osalesid 1997/98 ja 1998/99 õppeaastal. Uuriti kodu ja kooli energiakulu, tehti ettepanekuid energiatarbe vähendamiseks. Projekt on lõppenud.

Air Pollution Project Europe
Norra Maa Sõprade klubi poolt korraldatud rahvusvaheline projekt, mis toimus 1991-1996 aastatel. Seal osales 14 Euroopa riiki. Kääpa kool osales seal aastatel 1994-1996. Mõõdeti sademete hulka ja happesust. Uuriti samblike levikut puudel. Leidsime, et meie kodukandis on õhk üsna puhas ja vihm nõrgalt happeline.
See projekt on lõppenud.