Ringid 2022/23 õ.-a.

RING PÄEV, KELLAAEG JUHENDAJA
Keraamika N 11.50 – 14.25 (5.-7. tund) Ülle Lepiku
Muusikaring (1. – 3. kl) E  13.40 – 14.25 (7. tund) Katrin Volman
Lauluring (ansambel) K 13.40 – 14.30 (7. tund) Katrin Volman
Loodusteaduste ring T 13.45 – 14.30 (8. tund) Aiki Jõgeva
Võrkpall E 14.30 – 16.00 Ragnar Ojaveer
Käsipall N 14.30 – 16.00 Arvi Karpats
Jalgpall K   14.30 – 16.00
R   14.30 – 16.00
Patrik Huma
Robootika (1. klass) T  12.15 – 12.55 (6. tund) Reet Raud
Robootika (2. klass) T   13.05 – 13.45 (7. tund) Reet Raud
Robootika (3. – 7. kl) T   13.50- 14.30 (8. tund) Reet Raud
Kodundusring (alates 2. klassist) T  13.50 – 16.15 Reet Raud
GLOBE Keskkonnaklubi (5.-9. kl) Aeg kokkuleppel õpilastega Aiki Jõgeva
Rahvatants E 12.45 – 13.30 (1. – 3. kl, 6. tund)/N 11.50-12.35
T 13.50 – 14.30 (6. – 8. kl, 8. tund)
Ere Rekker-Mägi