Ringid 2020/21 õ.-a.

RING PÄEV, KELLAAEG JUHENDAJA
Keraamika R  12.45 – 14.25 Ülle Lepiku
Mudilaskoor (1. kl) T  12.15 – 12.55 Monika Toom
Mudilaskoor (2. – 3. kl) N12.45 – 14.25 Monika Toom
Loodusring (noorematele) N 12.45 – 13.30 Ülli Kelner
Loodusteaduste ring (5.-9.kl)   T 13.50 – 15.00 Aiki Jõgeva,
Seila Mündi,
Aiva Ladva
Parkuur T (2x kuus alates oktoobrist) Sergei
Rahvastepall (1. – 5. kl) E 14.30 – 16.00 Ülle Viitkin
Saalihoki (5. – 9. kl) K    14.30 – 16.00 Ülle Viitkin
Tehnoloogiaring (6. – 7. kl poisid) N  12.45 – 13.30 Taavi Mölder
Jalgpall N   14.30 – 15.30
R   13.30 – 14.30
Heigo Kosemets
Tantsuring R   11.50 – 12.35 (noorematele) Aiva Ladva
Robootika (1. kl poisid) K   11.50 – 12.35 Reet Raud
Robootika (1. kl tüdrukud) N  12.45 – 13.30 Reet Raud
Robootika (2.klass) E   12.45 – 13.30 Reet Raud
Robootika (3. – 5. kl) E   13.40 – 14.25 Reet Raud
Robootika (6. – 9. kl) N  14.25 – 15.15 Reet Raud
Kodundusring K  14.30 – 16.00 Reet Raud
Meediaring Aeg kokkuleppel õpilastega Liina Palgi
GLOBE Keskkonnaklubi (5.-9.kl) R  12.45 – 13.30
(aeg kokkuleppel õpilastega)
Aiki Jõgeva
Liiklusring (4. kl) N   13.40 – 14.25 Šeila Mündi
Näitering (1. – 4. kl) T   13.40 – 14.25 Marika Toom
Inglise keel N   11.50 – 12.35 (1.klass) Maarja Tamra
Rahvatants Aeg kokkuleppel õpilastega Ere Rekker-Mägi