Ringid 2021/22 õ.-a.

RING PÄEV, KELLAAEG JUHENDAJA
Kunstiring R 13.40 – 14.30 Ülle Lepiku
Keraamika K  11.50 – 14.25 Ülle Lepiku
Mudilaskoor (1. – 3. kl) E  12.45 – 14.25 Monika Toom
Loodusring (4. klass) R 12.45 – 13.30 Ülli Kelner
Loodusteaduste ring (5.-9.kl)  Aeg kokkuleppel õpilastega Aiki Jõgeva,
Seila Mündi,
Parkuur T (2x kuus kokkulepitud kuupäevadel) Sergei Vertepov
Võrkpall E 14.30 – 16.00 Ülle Viitkin
Rahvastepall T 14.30 – 15.55  (iga kuu 2. ja 4. nänalal) Ülle Viitkin
Spordiring (1. – 5. kl) K    13.40 – 15.00 Anette Kasemets
Käsipall (1.-3.kl) K 15.00 – 16.00 Arvi Karpats
Tehnoloogiaring E  14.25 – 15.15 Taavi Mölder
Jalgpall N   14.30 – 16.00
R   14.30 – 16.00
Heigo Kosemets
Robootika (1. klass) T   11.25 – 12.05 Reet Raud
Robootika (2.klass) K   09.50 – 10.30 Reet Raud
Robootika (3. – 5. kl) E   14.25 – 15.15 Reet Raud
Robootika (6. – 9. kl) N  14.25 – 15.15 Reet Raud
Kodundusring K  13.40 – 15.30 Reet Raud
Meediaring Aeg kokkuleppel õpilastega Liina Palgi
GLOBE Keskkonnaklubi (5.-9.kl) Aeg kokkuleppel õpilastega Aiki Jõgeva
Liiklusring (4. kl) K   11.50 – 12.35 Šeila Mündi
Näitering (noorematele) T   13.50 – 14.25 Marika Toom
Rahvatants E 12.45 – 14.25 (1. – 3. kl)
K 13.40 – 14.25 (5. – 7. kl)
Ere Rekker-Mägi