Ringid 2018/19 õ.-a.

RING  PÄEV, KELLAAEG  JUHENDAJA
Kunstiring
Saviring
N 13.40-14.25
R 12.45-14.25
Ülle Lepiku
Lastekoor (5.-9.kl) T 14.45-16.00 Edith Saks
Loodusring (1.-4.kl) K (alates oktoobrist) Ülli Kelner
Loodusteaduste ring (5.-9.kl)  K (üle nädala)14.35-15.50 Aiki Jõgeva, Seila
Mündi, Aiva Ladva
Alates 05.09
Parkuuritreening Teisipäevadel: 14.45
9., 23. oktoober
13., 27. november
4., 18. detsember
Sergei
Rahvastepall (1.-5.kl) Algus kell 14.45
2., 16., oktoober
6., 20. november
11. detsember
Ülle Viitkin
Võrkpall R 14.45 – 16.30 Ülle Viitkin
Saalihoki E 14.30-16.00
K 14.45-16.30
Ülle Viitkin
Malering K 11.50-12.35 (1.klass)
12.45-13.30 (2.klass)
Ülar Lauk
Saksa keele ja – kultuuriring Aeg kokkuleppel õpilastega Thomas Apitius
Puutööring T 13.50-14.30 (5a.kl) Thomas Apitius
Jalgpall N 14.45 – 15.45
R 12.45 – 13.30
Sandra London (osalustasu)
Tantsuring E 13.45-14.25 Aiva Ladva
Robootika (1. klass) N 11.50-12.35 Reet Raud
Robootika (2.klass) T 12.15-12.55 Reet Raud
Robootika (3.-5.kl) T 13.50-14.30 Reet Raud
Robootika (6.-9.kl) K 14.30-15.15 Reet Raud
Kodundusring N 14.30 – 16.30 Reet Raud (osalustasu vahendid)
Meediaring Aeg kokkuleppel õpilastega Liina Palgi
Disainiring E 14.30 – 15.15 Reet Raud
GLOBE Keskkonnaklubi
(5.-9.kl)
Aeg kokkuleppel õpilastega  Aiki Jõgeva
Liiklusring  K 12.45-13.30 (3.kl) Šeila Mündi
Näitering R 12.45-13.30 (1.-4.kl)
13.40-14.25 (vanemad)
Kadi Kronberg
Ladina- Ameerika tantsud N 14.00-14.50 (4., 6., 7.kl) Daniela Ader
Hispaania keel ja kultuur R 12.45 – 13.30 Daniela Ader
Inglise keel T 12.45-13.30 (1.klass)
K 10.50-11.30 (1.klass)
Maarja Tamra