Ringid 2019/20 õ.-a.

RING PÄEV, KELLAAEG JUHENDAJA Märkused
Kunstiring

Saviring

N  13.40 – 14.25

R  12.45 – 14.25

Ülle Lepiku  
Mudilaskoor (1.-2.kl) R  11.50 – 12.35

 

Tiit Raud  

 

Lauluansabel (5.-9.kl) R  13.40 – 14.25 Tiit Raud  
Loodusring (1.-2.kl) Aeg kokkuleppel õpetajaga Ülli Kelner  
Loodusteaduste ring (5.-9.kl)   T (üle nädala)14.35 – 15.50 Aiki Jõgeva,

Seila Mündi,

Aiva Ladva

 
Barkuuritreening/

võrkpall

mõlemat ringi toimub 2x kuus

vaheldumisi

Sergei /

Ülle Viitkin

 
Rahvastepall E 14.30 – 16.00 Ülle Viitkin  
Saalihoki K    14.45 – 16.30 Ülle Viitkin  
Saksa keele ja – kultuuriring Kolmapäeviti aeg kokkuleppel õpilastega/õpetajatega Thomas Apitius  
Puutööring E  13.40 – 14.25

T 12.45 – 13.30

Thomas Apitius Alates 4. klassist
Jalgpall N   14.30 – 16.00

R   14.30 – 16.00

Sandra London osalustasu
Tantsuring E   12.45 – 14.25 Aveli Ladva  
Robootika (1. klass) E   11.50 – 12.35 Reet Raud  
Robootika (2.klass) N   12.45 – 13.30 Reet Raud
Robootika K   13.40 – 14.25 Reet Raud  
Kodundusring N   13.40 – 15.30 Reet Raud (osalustasu vahendid)
Meediaring Aeg kokkuleppel õpilastega Liina Palgi  
GLOBE Keskkonnaklubi (5.-9.kl) Aeg kokkuleppel õpilastega Aiki Jõgeva  
Liiklusring N   13.40 – 14.25 (4.kl) Šeila Mündi  
Näitering T   13.00 – 13.45 (1.-4.kl)

      13.45 – 14.25 (vanemad)

Kadi Kronberg  
Inglise keel N   11.50 – 12.35 (1.klass) Maarja Tamra