Avaldatud: 7 oktoober, 2022
8. klass osales eelmisel õppeaastal Võrumaa Kutsehariduskeskuse korraldatud Escape mängus ja võitis. Auhinnaks uhke karikas ja tasuta pääsmed Värska Tervisekeskusesse. Enne veekeskuse külastust kohtusime kindral Nikolai Reegi maja ees Setomaa muuseumide peavarahoidja Tiiu Kunstiga, kelle saatel jalutasime Põhjalaagri radadel.
Põhjalaager ehk täisnimetusega Eesti Kaitseväe Petseri Põhjalaager rajati Värska alevikust veidi lõunasse, Õrsava järve kallastele 1920. aastate teises pooles. See oli kaitseväe suvine väljaõppekeskus, kus harjutasid ratsaväelased ja suurtükiväelased üle Eesti. Kõik laagrihooned ehitasid sõdurid ise. Siin olid barakid sõduritele, aga ka hobusetallid, ohvitseride elumajad, söökla ja uhke kasiino ehk laagri kodu. Enamik hooneid on nüüdseks hävinud, kuid sõduritele koduks olnud barakid ja mõned elumajad on säilinud. (allikas https://www.setomuuseum.ee/et/mobiilselt-pohjalaagri-radadel)
Aitäh Setomaa Muuseumidele ja Tiiu Kunstile väga huvitava tutvustusretke eest! Ilus sügisilm, vahva seltskond ja lõõgastust pakkuv tervisekeskus olid toredaks punktiks töönädalale.