Avaldatud: 10 veebruar, 2023

KÄÄPA PÕHIKOOLIS ALUSTAB EELKOOL

Eelkooli on oodatud 2023. a sügisel

Kääpa Põhikoolis kooliteed alustavad kooliuusikud.

Eelkooli toimumise ajakava:
Infotund lapsevanematele

22. veebruaril 2023 kell 17.30 ruumis 106
Kohtumised koolieelikutele toimuvad ruumis 106:

➢9. märtsil kell 12.30-13.45
➢30. märtsil kell 12.30-13.45
➢20. aprillil kell 12.30-13.45
➢11. mail koos vanematega kell 17.00-18.00 aulas

Lasva Lasteaiast tuleb õpetaja 9.03, 30.03 ja 20.04
koos lastega koolimajja ja läheb ka nendega tagasi.

Eelkooli viib läbi õp Aiva Ladva

Hiljemalt 5. juuniks 2023 tuua kooli
avaldus, koolivalmiduskaart,
koopia sünnitunnistusest ja 2 fotot 3*4 cm

Info koolimajast õppejuhilt tel 57494978