Avaldatud: 18 veebruar, 2020

Eluks vajalike ohutusalaste teadmiste ja oskuste omandamine loengu viis läbi Kristi Randla Lõunapäästekeskuse ennetusbüroost.