Avaldatud: 7 november, 2023

Täna viis 6.klassi veebiajakirjanduse tunni läbi veebi kaudu Delfi andmeajakirjanik Greete Palgi. Tunni teises pooles õpetas ta intervjuu tegemist: kuidas leida huvitav teema, mida peaks tegema enne intervjueeritavaga kohtumist ning kuidas intervjuu hiljem salvestuselt kirja panna. Õpilased said küsida ka küsimusi. On ikka teisem, kui räägib vastava eriala spetsialist. Õpetaja pani ka nii mõndagi kõrva taha.