Avaldatud: 12 veebruar, 2023

Enne uisutamist tegid toredad noored ajugümnastikat. 8. klass sai Tartu loodusmajas infot ohustatud liikide kaitseks sõlmitud rahvusvahelisest kokkuleppest seoses kaubandusega (Washingtoni konventsioon, CITES). Õpilased läbisid “tollitöötaja kiirkursuse” ja teavad nüüd paremini, mida reisidelt kaasa ei tohi tuua. 7. klass oli TÜ loodusmuuseumis, kus määrati kahepaikseid ja nende tunnuseid, nuputati lindude nimesid, õpiti lindude laule, uuriti loomade koljusid ja tegevusjälgi, määrati tigusid ja karpe, uuriti loomade kehakatteid mikroskoobi ja luubiga ning tutvuti loomadega loodusmuuseumis. Programme rahastas Keskkonnainvesteeringute keskus.