Avaldatud: 5 jaanuar, 2024

Tere hea koolipere ja lapsevanemad!
Head uut aastat! Toogu see Sulle positiivsust, headust ja seatud eesmärkide täitumist!

Oleme sunnitud koolitöötajate suure haigestumuse tõttu 8.-9. jaanuaril õppetööd läbi viima distantsõppena.
Seega, esmaspäeval ja teisipäeval koolimajas õppetööd ei toimu. Õpetajad lisavad iseseisvad õppeülesanded esmaspäeva hommikuks Stuudiumi. Sul on hea võimalus harjutada iseseisvust ja vastutuse võtmist.