Avaldatud: 21 september, 2021

Kääpa kool rändas täna, 21. septembril aastasse 1991. Juhuslikult sattus 20. augustile määratud vilistlaste kokkutulek Eesti ajaloo pöördeliste sündmustega samasse päeva.
Pärast direktori avakõne heideti koos ajalooõpetajaga pilk kooli ajalukku. Tulenevalt ärevatest sündmustest andis direktor ülevaate toimunust ning tutvustas meie kooli kuulsamaid vilistasi. Koos mindi plaani pidama. Arutati eluolu üle, kuidas ja mida poest on saada, vaadati üle isikud, kes Tallinnas otsuseid tegemas.
Kaitseliidu Võrumaa maleva pealiku Aigar Lipingu juhtimisel vaadati üle soomukite teekond Pihkvast Tallinnasse ning mis varustus on nõukogude sõjaväelasel ja mis meie kaitseliitlastel. Enamus oli nõus astuma bussi, et sõita Tallinnasse Toompead kaitsma.
Korrati üle ka isamaalised laulud, sest muusikal on võimas jõud.
22.55 loeti ette toetuskõne Eesti otsustajatele, lauldi “Isamaa ilu hoieldes” ning siis saabus kodanik uudistega, kes teatas, et Toompeal jõuti otsusele. Tartu ülikooli eesti keele ja kirjanduse 1. kursuse tudeng Piret luges ette Ülemnõukogu otsuse “Eesti riiklikust iseseisvusest” – Eesti iseseisvus oli taastatud!
Pärast “Eestlane olen ja eestlaseks jään” kooslaulmist ning ajas tagasirändamist loeti ette soovid, mis 30 aastat tagasi vilistlaste poolt Eestile sai kirja pandud.
Oleme õnnelikud, et elame vabas Eestis – Elagu Eesti!