Avaldatud: 16 mai, 2023

Hoolekogu ja õpilasesindus koguvad raha väliklassi rajamiseks. Toetada saab ülekandega MTÜ Kääpa Põhikooli Vilistlaskogu a/a EE152200221080773233 selgitus “Väliklassi toetuseks”.