Avaldatud: 26 veebruar, 2024

Kui Erasmuse nädala esimesel päeval tutvuti tööstusrevolutsiooni ajalooga ning arutleti tehnoloogiasaavutuste plusside ja miinuste üle, siis teisel päeval valmistusid õpilased töömaailma astuma. Eesti-hispaania-saksa segagruppides tuli igal rühmal valmistada iMovie videotöötluse abil enesetutvustusvideo CV jaoks, kus sai selgitada, mida ja kuhu õppima (või tööle) minna ning tuua esile kandidaadi tugevused. Kahe päeva jooksul kasutasid õpilased oma teadmisi ja oskusi erinevates ainetes: ajalugu, keemia, füüsika, tehnoloogia, kunst, IT, käsitöö, inglise keel, ühiskonna- ja karjääriõpetus. Õpilased olid loovad ja said ülesandega väga hästi hakkama. Päeva teises pooles tutvusime ajalooõpetaja Georg Blumi huvitavate lugude saatel Paderborni ajalooga.