Avaldatud: 2 mai, 2024

Kääpa Põhikooli 1.klassi lastevanematele!
Ootame Teie 1.klassi astujate avaldusi.

Vajalikud dokumendid: avaldus ( blankett kooli kodulehel või kantsleis)
Kooli vastuvõtul on vaja esitada järgmised dokumendid: sünnitunnistuse, passi või ID-kaardi koopia, koolivalmiduskaart, üks foto 3×4 cm, läbida tervisekontroll.
Dokumentide vastuvõtt: kooli kantsleis tööpäeviti kella 8.00-16.00 või digitaalselt
allkirjastatult saata juhiabi@koopakool.edu.ee