Avaldatud: 9 november, 2023

Kääpa Põhikooli õpetajad on ühinenud reedel, 10.novembril kell 9.00-10.00 toimuva õpetajate hoiatusstreigiga. Sellest tulenevalt muudan kooli päevakava ning õppe- ja kasvatustöö korraldust järgmiselt:
8.00-8.45 tund
8.45-9.00 vahetund (mardilaat aulas)
9.00-9.45 tund (tundides külalisõpetajad)
9.45-10.00 vahetund (mardilaat aulas)
10.00-10.35 tund
kooli õppe- ja kasvatustegevus jätkub tavapärase päevakava alusel.
Külalisõpetajate nimekiri täpsustub.
Direktor Kaire Hääl