Avaldatud: 17 aprill, 2020

KRIISIAJA LOOMINGUKONKURSS KÄÄPA KOOLIPERELE
Kui sul tekib hea idee, kuidas väljendada oma mõtteid ja tundeid käesolevast olukorrast
• JUTT
• LUULETUS
• KARIKATUUR
• POSTER
• PLAKAT
• KOOMIKS
JMS…
saada need aadressile: jana@koopakool.edu.ee
Parimad tööd saadetakse autori nõusolekul edasi Eesti Rahva Muuseumi loominguvõistlusele „Rahva lugu: kuidas koroonaviiruse epideemia mõjutas sinu elu?” ning avaldatakse kooli almanahhis
TÖID VÕIB SAATA 20.04 – 10.06.2020

Mõned mõtted kirjutamise ja joonistamise abistamiseks:
• Kuidas muutus eriolukorra väljakuulutamise järel sinu õppimine: ärkamine, arvutikasutus, vastamine, hinnete saamine, õppimise aeg jne
• Kuidas meeldib distantsõpe: missuguseid lugusid, juhtumisi on olnud seoses „koduõppega”
• Kuidas arvestad eriolukorra nõudmistega: käte pesemine, distantsi hoidmine, väljas viibimine jne
• Milliseid tegevusi oled teinud eriolukorra tingimustes
• Kuidas muutus igapäevane suhtlemine sõprade, sugulaste, õpetajatega
• Kas ja kui palju oled loobunud suhtlemisest sõprade, tuttavatega
• Kuidas ja kui palju oled suhelnud vanavanematega
• Kas ja kui palju oled abistanud sõpru, sugulasi, tuttavaid eriolukorras hakkama saamisega
• Kas tunned hirmu, et võid haigestuda
• Mis mõtteid ja emotsioone on sinus eriolukord tekitanud
• Kuidas veedad oma vaba aega eriolukorras